Mezuniyet Şartları

MENU

Tezli yüksek lisans programdan mezun olan olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Yüksek Lisans Tezinden başarılı olunması gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Dönem Projesinden başarılı olunması gerekmektedir.