Programın Yapısı

MENU

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.