İstanbul Okan Üniversitesi

Sayılarla - İstanbul Okan Üniversitesi

MENU

Akademik Birimler

Fakülte 10
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü1
Meslek Yüksekokulu 2
Konservatuvar 1

Program Sayıları

Ön Lisans 43
Lisans 56
Yüksek Lisans 121
Doktora 21
Toplam Program Sayısı 241

Lisans Öğrenci Sayıları

Diş Hekimliği Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 598
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 198
Eğitim Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 497
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1
Hukuk Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 597
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 28
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 676
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 6
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 995
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 191
Konservatuvar Türk Öğrenci Sayısı 140
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 1018
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 541
Sağlık Bilimleri Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 774
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 59
Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 970
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 130
Tıp Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 778
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 293
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Türk Öğrenci Sayısı 1022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 41
Toplam Lisans Öğrencisi 9554

Ön Lisans Öğrenci Sayıları

Meslek Yüksekokulu Türk Öğrenci Sayısı 2016
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 8
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türk Öğrenci Sayısı 1760
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1
Toplam Ön Lisans Öğrencisi3785

Lisansüstü Öğrenci Sayıları

Tezli Öğrenci Sayısı Türk Öğrenci Sayısı 1504
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 264
Tezsiz Öğrenci Sayısı Türk Öğrenci Sayısı 585
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 25
Sanatta Yeterlilik Öğrenci Sayısı Türk Öğrenci Sayısı 20
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
Doktora Öğrenci Sayısı Türk Öğrenci Sayısı 305
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 131
Toplam Lisansüstü Öğrencisi2834

Öğrenci Sayısı ve Dağılımı

(2021-2022) eğitim-öğretim dönemi Toplam Öğrenci Sayısı
16173
Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
46,74
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
31,96

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı ve Dağılımı

Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci 1918

Ülke Bazında Uluslararası Öğrenci Dağılımı

Erasmus Programı ve Öğrenci Değişim Programı

Toplam Gelen Öğrenci 154
Toplam Giden Öğrenci 222

Akademik ve İdari Personel Sayıları

Unvan Personel Sayısı Kadın Personel Sayısı Kadın Personel Oranı Erkek Personel Sayısı Erkek Personel Oranı
Kadrolu Akademik Personel Kurum Dışı Görevlendirmeli Akademik Personel ToplamKadrolu Akademik Personel Kurum Dışı Görevlendirmeli Akademik Personel ToplamKadrolu Akademik Personel Kurum Dışı Görevlendirmeli Akademik Personel Kadrolu Akademik Personel Kurum Dışı Görevlendirmeli Akademik Personel ToplamKadrolu Akademik Personel Kurum Dışı Görevlendirmeli Akademik Personel
Profesör 97 8 105 38 4 42 0,39 0,50 59 4 63 0,61 0,50
Doçent Doktor 33 8 41 11 3 14 0,33 0,38 22 5 27 0,67 0,63
Doktor Öğretim Üyesi 216 21 237 125 7 132 0,58 0,33 91 14 105 0,42 0,67
Öğretim Görevlisi 138 167 305 90 96 186 0,65 0,57 48 71 119 0,35 0,43
Araştırma Görevlisi 22 22 18 18 0,82 4 4 0,18
Toplam Akademik Personel 506 204 710 282 110 392 0,56 0,54 224 94 318 0,44 0,46
İdari Personel Taşeron ve Hastaneler Dahil)
1060 678 0,64 382 0,36
Genel Toplam 1770 10700,607000,40

Kütüphane ve Dokümantasyon

BasılıElektronik
Kitap Sayısı 65938 534000
Abone Olunan Dergi Sayısı 110000
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı 53
Multimedya Kaynak Sayısı 1500
Toplam65938645553

Okuma Salonları Fiziki Alan Bilgileri ve Kapasiteleri

Okuma Salonu Bulunduğu Yer Oturma Kapasitesi Alan(m²)
Merkez Kütüphanesi (İskenderiye Kütüphanesi) Tuzla Kampüsü 250 901 m²
Tıp Fakültesi Kütüphanesi (Mehmet Barlas Kütüphanesi ) Tuzla Kampüsü 335 810 m²
Meral Okan Yurdu Kütüphanesi Tuzla Kampüsü 30 90 m²
Mecidiyeköy Kütüphanesi Mecidiyeköy Kampüsü 30 43 m²
Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi Kütüphanesi Tuzla Kampüsü 350 3007 m²
Toplam9954851 m²

Kampüslere ait Derslik Sayıları

Kampüs Adı Eğitim Birim Adı Derslik ve Amfi Sayısı
TuzlaTıp Fakültesi 39
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi 66
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 36
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 35
Hukuk Fakültesi 33
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
TUZLA KAMPÜSÜ 209
KadıköyKonservatuvar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Meslek yüksekokulu havacılık programları, pilotaj programı
27
KADIKÖY KAMPÜSÜ 27
MecidiyeköyLisansüstü Eğitim Enstitüsü 19
MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ 19
Genel Toplam 255

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Derslik Sayıları

Birim Adı Derslik ve Amfi Sayısı
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi -Tuzla 12
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi-Tuzla 7
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi-Mecidiyeköy 2
Genel Toplam 21

Kampüsler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Laboratuvar ve Atölye Sayıları

Kampüs Laboratuvar ve Atölye Sayıları
Bilgisayar Laboratuvarları19
Diğer Laboratuvarlar45
Atölye Sayısı16
Toplam80
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar Sayıları
Medikal Laboratuvar10
Laboratuvar ve Atölye Sayısı
Genel Toplam90

Kampüslere ait Fiziki Alan Bilgileri

Kampüs Adı Eğitim Birim Adı Toplam Kapalı Alan(m²) Derslik ve Amfi Alanı (m²)
Tuzla Tıp Fakültesi 17500 3981,3
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi 11450 3478,5
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 11800 2458,6
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10750 3191,3
Hukuk Fakültesi 7700 2572,8
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
TUZLA KAMPÜSÜ 5920015682,5
Kadıköy Konservatuvar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Meslek yüksekokulu havacılık programları, pilotaj programı 3385 1303,5
KADIKÖY KAMPÜSÜ 33851303,5
Mecidiyeköy Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3350 669
MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ 3350669
Genel Toplam 6593517655

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ait Fiziki Alan Bilgileri

Birim Adı Toplam Kapalı Alan (m²) Derslik Alanı (m²) Amfi Alanı (m²)
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi -Tuzla 49771 556,2 -
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi- Acıbadem 1800 - -
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi-Tuzla 7513 178 411
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi-Mecidiyeköy 3540 193 -
Genel Toplam 62624927,2 411

Konferans Salonları

Konferans Salonları Bulunduğu Yer Oturma Kapasitesi Alan(m²)
Mevlana Konferans Salonu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 407 481m²
Osman Hamdi Konferans Salonu Sanat, Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi 288 274m²
Mimar Sinan Konferans Salonu Sanat, Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi 288 274m²
Muhsin Ertuğrul Konferans Salonu Sanat, Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi 287 274m²
Bekir Okan Konferans Salonu Tıp Fakültesi 609 573m²
Prof. Dr. Şule Kut Konferans Salonu Tıp Fakültesi 318 264m²
Özer Ertuna Konferans Salonu Kadıköy Kampüsü 200 135m²
Hezarfen Ahmet Çelebi Konferans Salonu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 60 128m²
Hasanpaşa Konferans Salonu Kadıköy Kampüsü 300 338m²
Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu Tuzla Kampüsü 1500 2762m²
Genel Toplam 42575503m²

Öğrenci Kulüpleri

2018-2019 Dönemi Öğrenci Kulübü 59
2018-2019 Dönemi Etkinlik Sayısı 117
2019-2020 Dönemi Öğrenci Kulübü 67
2019-2020 Dönemi Etkinlik Sayısı 54
2020-2021 Dönemi Öğrenci Kulübü 63
2020-2021 Dönemi Etkinlik Sayısı Pandemi sebebiyle etkinlik yapılamamıştır.
2021-2022 Güz Dönemi Öğrenci Kulübü 46
2021-2022 Güz Dönemi Etkinlik Sayısı (Halen devam etmekte olup gerçekleşen etkinlik sayısı) 4

Spor Alanları

5adet Açık Spor Tesisi 3855m²
1 adet Kapalı Spor Tesisi 3037m²
Toplam Spor Alanı 6892m²

Konaklama

Kız Yurdu 3
Erkek Yurdu 2
Toplam Yurt Sayısı (1500 yatak kapasiteli)5

Kariyer Merkezi Çözüm Ortağı Firma

Çözüm Ortağı Firma Sayısı 5676

Kariyer Merkezi Staja Yerleştirme

Toplam25557

Mezun Öğrenci

Toplam Mezun Öğrenci 35788

Kariyer Merkezi Kariyer ve Yaşam Programı

Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi

O'Learn LMS - Blackboard 2018-2019 Güz 2018-2019 Bahar 2018-2019 Yaz 2019-2020 Güz 2019-2020 Bahar 2020-2021 Güz 2020-2021 Bahar 2020-2021 Yaz 2021-2022 Güz
Ders 477 642 37 727 617 2359 2758 445 2436
Öğrenci 10683 12568 680 16461 16803 11446 11354 2340 11874
Eğitmen/ Sorumlu 194 291 45 363 375 1283 1433 1475 1573
Online Sınav (Lab/Final) 135 115 33 85 118 7077 8274 1335 1308 (anlık)

Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi

O'Learn Dönem Adı (2021-2022 Güz) Yüzyüze Ders Sayısı (OİS verisi) %100 Online Ders Sayısı (OİS-O'Learn verisi) Online Ders Sayısının Toplam Ders Sayısına Oranı Online/Senkron/Asenkron/Hibrit Toplam Ders Sayısı (O'Learn verisi) Toplam Sanal Sınıf Oturum Sayısı Ortalama Sanal Sınıf Kullanım Oranı
2021-2022 - Fall - Diş Hekimliği Fakültesi 72 14 15,90% 88 616 7
2021-2022 - Fall - Eğitim Fakültesi 97 43 39,44% 109 533 4
2021-2022 - Fall - Hukuk Fakültesi 73 1 1,38% 72 92 1
2021-2022 - Fall - Kariyer Merkezi 0 34 100% 34 642 18
2021-2022 - Fall - Konservatuvar 158 1 0,62% 1 4 4
2021-2022 - Fall - Lisansüstü Eğitim Dekanlığı 284 146 58,63% 249 1500 6
2021-2022 - Fall - Meslek Yüksekokulu 161 81 33,89% 239 1275 5
2021-2022 - Fall - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 247 59 31,38% 188 767 4
2021-2022 - Fall - Pilotaj 0 1 100% 1 1 1
2021-2022 - Fall - Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 155 89 33,58% 265 998 3
2021-2022 - Fall - Sağlık Bilimleri Fakültesi 159 48 24% 197 547 2
2021-2022 - Fall - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 177 57 24,67% 231 1397 6
2021-2022 - Fall - Tıp Fakültesi 78 1 1,26% 78 617 7
2021-2022 - Fall - Uygulamalı Bilimler Fakültesi 164 19 11,11% 171 307 1
2021-2022 - Fall - Yabancı Diller Koordinatörlüğü 0 55 100% 55 1424 25
2021-2022 - Fall - Öğrenci Dekanlığı Happy Life 10 4 28,57% 14 219 15
2021-2022 - Fall - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 91 158 63,45% 199 1516 7
Genel Toplam / Genel Ortalama 192681139,29% 2191124556,82

Araştırma -Girişimcilik

Girişimcilik Faaliyetleri2015201620172018201920202021Genel Toplam
Akademisyen Girişimci Sayısı 2 2 2 1 3 7 5 22
Diğer Girişimci Sayısı 1 3 4 5 3 1 1 18
Mentörlük Desteği Verilen Girişimci Sayısı 4 5 5 9 6 8 13 50
Toplam710111512161990

Araştırma Patent İstatistikleri

Yıllar Bazında Kümülatif Toplamlarla

Fikri ve Sınai Haklar 201520162017 2018201920202021
Buluş Bildirim Formları 6 16 26 41 74 84 88
Patent 9 15 20 23 30 35 36
Faydalı Model 0 1 1 1 1 3 3
Tasarım 3 3 3 3 3 3 3

Araştırma Patent Portföyü