İstanbul Okan Üniversitesi

Sınav Seviye ve Alanları

MENU

Rusça Sınav Merkezi

Günlük İletişim Rusçası
ALTE’nin belirlediği sertifika sınavı seviyeleri aşağıdaki gibidir:
A1 - Başlangıç seviyesi
A2 - Alt orta seviye
B1 - Orta seviye
B2 - Üst orta seviye
C1 - Yetkinlik seviyesi
C2 - Ana dil seviyesi

ТРКИ (TORFL)
ТРКИ sisteminde Başlangıç seviyesinden 4. Seviyeye kadar altı seviyede sınav yapılmaktadır.

Turizm Rusçası
Rusça Turizm Sınavı РЭТ-0, РЭТ-1, РЭТ-2, РЭТ-3 olmak üzere dört seviyede yapılmaktadır. РЭТ-0 A1 seviyesine, РЭТ-1 A2 seviyesine, РЭТ-2 B1 seviyesine ve РЭТ-3 B2/C1 seviyelerine denk gelmektedir.

Rusya Federasyonu Devlet Sertifikası Sınavları
Rusya Federasyonu devlet sınavları;

  • Rusya Federasyonu vatandaşlığı için sınav,
  • Göçmen işçiler için kapsamlı sınav

şeklinde yapılmaktadır.

Yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen kapsamlı sınav Rus dili, Rusya tarihi ve Rusya Federasyonu yasama ilkeleri sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar temel seviyede (базовый уровень) yapılmaktadır. Geçici ikamet ya da oturum izni almak isteyen kişiler bu sınava başvurmalıdır.

Sınavda başarılı olan katılımcılara, Rusya Federasyonu devlet sertifikası verilmektedir.