İstanbul Okan Üniversitesi

Sınav Seviye ve Alanları

MENU

Rusça Sınav Merkezi

Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü Rusça dil sınavları 4 kategoride yapılmaktadır.

1) Sertifika Sınavları

a) Günlük İletişim Rusçası
Yetişkinler, okul çağındaki çocuklar ve iki dilli çocuklar için üç ayrı sınav yapılmaktadır. ALTE’nin belirlediği sertifika sınavı seviyeleri aşağıdaki gibidir:

A1 - Başlangıç seviyesi
A2 - Alt orta seviye
B1 - Orta seviye
B2 - Üst orta seviye
C1 - Yetkinlik seviyesi
C2 - Anadili seviyesi

b) Turizm Rusçası
Rusça Turizm Sınavı РЭТ-0 (A1), РЭТ-1 (A2), РЭТ-2 (B1), РЭТ-3 (B2/C1) olmak üzere dört seviyede yapılmaktadır.

c) İş Rusçası
A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 seviyelerinde yapılmaktadır.

2) TORFL/ТРКИ Sisteminde Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı
Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı, Rusçaya hakimiyet seviyesinin belirlendiği tek sertifikalandırma sistemini temel almaktadır. Sınav, Rusçaya genel hakimiyeti belirleyen 6 seviyede yapılmaktadır: Başlangıç (A1), Temel (A2), ТРКИ-I (B1), ТРКИ-II (B2), ТРКИ-III (C1), ТРКИ-IV (C2).

3) “Yabancı Dil Olarak Rusça”, “Rusya Tarihi” ve “Rusya Federasyonu Yasama Esasları” Genel Sınavı

Yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen genel kapsamlı sınav ‘Rusça’, ‘Rusya Tarihi’ ve ‘Rusya Federasyonu Yasama Esasları’ olmak üzere üç modülden oluşmaktadır. Sınavlar temel seviyede yapılmaktadır. Göçmen işçiler, Rusya’da geçici ya da daimi ikamet izni almak isteyen kişiler bu sınava başvurabilirler.

4) Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için yapılan Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı

Sınavda başarılı olan katılımcılara Rusya Federasyonu devlet sertifikası verilmektedir.