İstanbul Okan Üniversitesi

Sınav Seviye ve Alanları

MENU

Rusça Sınav Merkezi

Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü Rusça dil sınavları 4 kategoride yapılmaktadır.

1)Sertifika Sınavı

 • Günlük İletişim Rusçası

  Yetişkinler, okul çağındaki çocuklar ve iki dilli (bilingual) çocuklar için üç ayrı sınav yapılmaktadır. ALTE’nin belirlediği sertifika sınavı seviyeleri aşağıdaki gibidir:

  A1 - Başlangıç seviyesi
  A2 - Alt orta seviye
  B1 - Orta seviye
  B2 - Üst orta seviye
  C1 - Yetkinlik seviyesi
  C2 - Anadili seviyesi

 • Turizm Rusçası Rusça Turizm Sınavı РЭТ-0 (A1), РЭТ-1 (A2), РЭТ-2 (B1), РЭТ-3 (B2/C1) olmak üzere dört seviyede yapılmaktadır.
 • İş Rusçası

  A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 seviyelerinde yapılmaktadır.

 • 2) TRKİ (TORFL) Sisteminde Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı

  Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı pratik Rusçaya hakimiyet seviyesinin belirlendiği tek sertifikasyon sistemini temel almaktadır. Sınav Rusçaya genel hakimiyeti belirleyen 6 seviyede yapılmaktadır: Başlangıç (A1), Temel (A2), TRKİ-I (B1), TRKİ-II (B2), TRKİ-III (C1), TRKİ-IV (C2)

  3) “Yabancı Dil Olarak Rusça”, “Rusya Tarihi” ve “Rusya Federasyonu Yasama Esasları” Genel Sınavı

  Yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen genel kapsamlı sınav Rus Dili, Rusya Tarihi ve Rusya Federasyonu Yasama Esasları modüllerinden oluşmaktadır. Sınavlar temel seviyede yapılmaktadır. Göçmen işçiler, Rusya’da geçici ikamet ya da oturum izni almak isteyen kişiler bu sınava başvurmalıdır.

  4) Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için yapılan Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı

  * Sınavda başarılı olan katılımcılara Rusya Federasyonu devlet sertifikası verilmektedir.