İstanbul Okan Üniversitesi

İşleyiş

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nda başarı gösteren öğrencilerle, sınav tarihinden geriye doğru iki takvim yılı içinde eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen bir ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavında başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hazırlık programından muaf tutulurlar. Hazırlık Programı’na İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler kayıt olurlar. Bu öğrenciler, sınavda aldıkları puanlara göre gruplara ayrılıp farklı düzeylerdeki sınıflara yerleştirilirler. Haftalık ders saatleri, sınav sonucu belirlenen düzeylere göre en az 20 ile en fazla 30 saat arasında değişmektedir.

Dersler, temel dilbilgisinin yanısıra, okuma, yazma, dinleme, not alma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik kitaplar ve görsel - işitsel araçlar yardımıyla öğrencilerimize öğrenmekte oldukları yabancı dili kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders saati dağılımı, düzeylere ve dönemlere göre farklılık göstermektedir. İstanbul Okan Üniversitesi’nde iletişimsel eğitim yöntemi uygulanmaktadır, öğrencilerin dil öğrenim sürecine aktif olarak katılmalarını olanaklı kılan görsel, işitsel ve teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitiminde amacımız, öğrencilerin dili, içinde bulundukları bağlamda, doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerine özel bir önem verilmektedir. Hazırlık Programımızda, Çince, İngilizce ve Rusça hazırlık programları Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi kriterlerine göre eğitim vermektedir.

İngilizce Hazırlık Programı hakkında genel bilgi:

İngilizce Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonucuna göre haftalık 20 ile 30 saat arasında öğrenim görmektedirler. Ders kitapları ve beceri dersleri için ayrılan ders saatleri her iki yarıyılda farklıdır. Hazırlık programı süresince öğrencilerin amaçlanan İngilizce kullanımına ulaşmaları için sunumlar ve ödevler hazırlama, değişik düzeylerde okuma, değerlendirme ve grup çalışmaları gibi etkinlikler yürütülmektedir. Eğitim - öğretim yılı sonunda öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam etmeleri ve eğitim hayatlarını, kariyerlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

PACE 2021-2022 Geçme Kriteri

Tüm öğrenciler aşağıdaki muafiyet kriterlerine bağlıdır:

  • %80 veya üzeri OPAE başarısı.
  • Geçerliliği olan ticarileştirilmiş muafiyet sınavları (TOEFL, PTE, YDS, E-YDS, CAE, CPE, VERSANT vb…)

Tüm PACE öğrencileri, OPAE'ye girmek için Route 2 dönemini (Güz veya Bahar aylarında) %70 akademik dönem/yılı başarısı ile tamamlamalıdır.
Güz Route 1 öğrencileri sınava girmek için gerekli eğitim düzeyini karşılamadıkları için yıl ortası OPAE'ye girmelerine izin verilmeyecektir.
Güz Route 2 öğrencileri, yıl ortası OPAE'ye girmelidirler.
Bir Güz Route 2 öğrencisi, yıl ortası OPAE'den başarısız olursa, Bahar döneminde tekrar Rota 2'yi alacaktır.

  • Güz notları geçersiz olacaktır.
  • Tüm değerlendirme gereksinimlerini sıfırdan tekrardan yapmak zorunda kalacaktır.

Bir PACE öğrencisinin gidişatı:

İşleyiş