İstanbul Okan Üniversitesi

İngilizce Akademik Yazma Becerileri Geliştirme Birimi

MENU

İngilizce Akademik Yazma Becerileri Geliştirme Birimi

İngilizce Akademik Yazma Becerileri Geliştirme Birimi, öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri ve akademik yazma gereksinimlerini karşılamaları konusunda bireysel danışmanlık, yazma atölyeleri ve dersler aracılığıyla destek sağlayan bir birimdir.

Yazma Eğitimi: Öğrencilere temel yazma kuralları, stil, düzenleme ve referanslama gibi konularda eğitim verirler. Ayrıca akademik yazma türleri ve formatları hakkında bilgi sunarlar.

Özgünlük ve İntihal Kontrolü: Öğrencilere yazdıkları metinlerin özgün olmasını ve intihal yapmamalarını sağlamak için çeşitli araçlar ve yöntemler sunarlar. Öğrencilere intihal konusunda farkındalık kazandırır ve doğru alıntı ve kaynak gösterme pratiği öğretirler.

Dil ve Dilbilgisi Desteği: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere dilbilgisi, yazım ve dil kullanımı konularında yardımcı olurlar.

Akademik Yazma Rehberleri ve Kaynaklar: Öğrencilere akademik yazma ile ilgili rehberler, örnek makaleler, kaynaklar ve öneriler sunarlar. Bu kaynaklar, öğrencilerin yazma süreçlerini kolaylaştırır.

Değerlendirme ve Geri Bildirim: Öğrencilerin yazdıkları metinleri değerlendirir ve geri bildirim sağlarlar. Bu geri bildirim, öğrencilerin yazma becerilerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Eğitim Materyali Geliştirme: İlgili ders materyali ve yazma kaynakları oluştururlar. Bu materyaller, öğrencilere yazma becerilerini geliştirmeleri için rehberlik eder.

Bu birim, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, akademik başarılarını artırmalarına ve etkili iletişim becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olurlar.