Sıkça Sorulan Sorular - Öğrenci İşleri Müdürlüğü

MENU

OİS sistemine giriş yaparak diğer işlemler menüsü altından HES kodunuzu güncelleyebilirsiniz.

Öğrencilerin askerlik işlemlerine esas verileri, Askeralma Dairesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol esaslarına göre e-Devlet üzerinden belirli zamanlarda Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne aktarılmaktadır. Üniversiteler ayrıca EK-C2 belgelerini askerlik şubelerine göndermemektedir. Ancak askerlik şubelerinde uyuşmayan kayıtlar olması durumunda öğrencilerin talep etmeleri halinde askerlik şubesi kayıtlarına işlenmek üzere EK-C2 belgeleri öğrencilere teslim edilmektedir.

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için henüz protokol tamamlanmadığı için kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler için, Askeralma Bölge Başkanlıklarına Askerlik Tecil yazıları üniversitemiz tarafından gönderilmektedir.

 • Ders seçmek istiyorum ancak hangi dersleri almam gerektiğini bilmiyorum.

OİS üzerinde eğitim-öğretim süreniz boyunca alacağınız dersler, öğrenci slotları başlığı altında yer almaktadır.
Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için ilgili bölüm/program başkanı tarafından akademik danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili mevzuat hakkında yönlendirir.
Akademik danışmanınız sizi alabileceğiniz dersler hakkında bilgilendirecektir.

 • Ders seçimi yaptım ancak seçtiğim dersler transkriptimde görünmüyor.

Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir.
Ders seçiminiz danışmanınız tarafından onaylandıktan sonra transkriptinize yansır, ders seçim dönemindeyseniz danışman hocanız ile iletişime geçiniz. Eğer ders seçim süresi sona erdiyse seçtiğiniz derslerin kabul edilmesi için fakülteniz/yüksekokulunuza dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

 • Almam gereken tüm dersleri seçtim, üst sınıftan da ders almak istiyorum ancak sistem bana üst sınıf derslerini vermiyor.

Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan bir ders alabilir.

 • Alt dönemlerimden başarısız olduğum dersleri bu dönem seçmek istemiyorum ama derslerimi de sistemden silemiyorum, yalnızca ilgili dönemin derslerini almak istiyorum.

Öğrenci öncelikle başarısız olduğu FF, VF harf notlu derslerini almak zorundadır.

 • Alt dönemlerimden başarısız olduğum dersim yok ancak düşük not aldığım dersleri yükseltmek istiyorum.

Müfredatınızdaki ilgili yarıyılda almanız gereken ders yükü üzerine en fazla iki ders alınabilir. İlgili dönem derslerinizi seçtikten sonra alabileceğiniz iki ders limitini yükseltmek istediğiniz dersler için kullanabilirsiniz.

 • Almak istediğim seçmeli ders ile zorunlu dersim çakışıyor ve sistem seçmeme izin vermiyor.

İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında kısmen de olsa bir zaman çakışması var ise o derse kayıt olunamaz.

 • Seçtiğim dersi bırakmak, yerine başka bir ders seçmek istiyorum.

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekle-bırak döneminde ders seçimini değiştirmek isterseniz; ders seçim ekranındaki “Ders Seçimini Değiştirmek İstiyorum” butonunu kullanarak derslerinizi değiştirip, tekrar danışman onayına gönderebilirsiniz.

 • Ders ekle-bırak süresi sona erdi ancak seçtiğim dersten de çekilmek istiyorum.

Öğrenciler dönemlik derslerden ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna kadar, yıllık derslerden ise on dördüncü haftası sonuna kadar kayıtlı oldukları bir dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilirler.

 • Devam zorunluluğum var mı? Devam durumumu görebilir miyim?

Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Devam durumunuzu OİS üzerinden takip edebilirsiniz.

 • Son sınıftayım, sistemin izin verdiği sayıda ders seçtim ancak ilave ders almam durumunda mezun olabileceğim. Ne yapmalıyım?

Mezuniyeti için gereken toplam kredinin %60'ını başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ilave ders alabilirler. Fakültenize dilekçe ile başvuru yapmalısınız.

 • Akademik danışman kimdir, danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili mevzuat hakkında yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir. Sisteme ilk giriş yaptığınızda ana ekran üzerinde size tanımlanmış olan danışman hocanızın ismini görebilir, görüşmek istediğiniz zaman mail gönderebilirsiniz.

 • Derslerim transkriptimde görünüyor, fakat dersin öğretim elemanının listelerinde ismim yer almıyor bu durumda ne yapabilirim?

Dersleriniz transkriptinizde görünüyor ise ders programınızı kontrol etmeniz gerekmektedir, doğru sectionda derse girdiğinize emin olunuz. Doğru sectionda derse giriyor iseniz öğretim elemanı listesini yenilememiş olabilir. Konu ile ilgili dersin Öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Derslere devam etme zorunluluğum var mı?

Kayıtlı olduğunuz programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüsünüz. Derslerin tamamına devamı esastır,teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmemeniz durumunda devamsız kabul edilirsiniz. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamadığınız takdirde o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarına giremezsiniz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunuz derslerin tekrarında devam zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 • Ders devamsızlıklarımız nasıl tutuluyor,

Derslik kapılarında yer alan yoklama taleplerine öğrenci kimlik kartınızı derslere giriş ve çıkışlarda okutmanız gerekmektedir.Taleplere kaydedilen giriş ve çıkış saatlerinizdersin öğretim elemanın sisteminde öğrenci devamsızlık durumu olarak kayıt altında tutulmaktadır.

 • Derse girerken sınıf kapısındaki tablete öğrenci kimlik kartımı okuttum fakat OİS’te devamsızlık saatim görünüyor, bu durumda ne yapmam gerekir?

Öğrenci kimlik kartınızı derslere giriş ve çıkışlarda derslik kapısında bulunan tabletlere okutmanız gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartı ders çıkışında okutulmadığı takdirde devamsız olarak sisteminize işlenecektir. Devamsızlık saatinizin düzeltilmesi ile ilgili dersinizin öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 • DGS ile üniversitenize yerleştirildim. Kaçıncı sınıftan başlarım?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir.
Kaçıncı sınıftan başlayacağınız ve alacağınız dersler, ders içerikleriniz ve transkriptiniz incelendikten sonra Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda belirlenmektedir.

 • DGS ile kayıtlandım, önlisans eğitiminde aldığım tüm derslerim notlarıyla birlikte transkriptimde görünecek mi?

Ön lisans eğitimi sırasında almış olduğunuz derslerden eş değer kabul edilenler transkriptinizde notları ile birlikte ortalamanıza dahil edilir.

 • DGS ile kayıtlandım ancak çalıştığım için işimden izin alıp derslere devam edemiyorum, devam zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler.
Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

 • Geçen yıl kayıt yenilemedim, derslere devam etmedim, Öğrenci belgesi alabilir miyim? Önümüzdeki yıl kayıt yenileme işlemi yapıp, eğitimime devam edebilir miyim?

Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.

Kayıtsız öğrenciler, ön lisans için dört, lisans için sekiz yarıyıl içinde herhangi bir yarıyıl, en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki yarıyıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

 • Bu yıl kaydımı dondurmak istiyorum, başvurumu ne zaman, nereye yapmalıyım?

Kayıt dondurma başvuruları, zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci haftası sonuna kadar ilgili fakülte/ yüksekokula dilekçe ile yapılabilir.

“5070 sayılı elektronik imza kanununun 5inci, 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanununun 295/a ve 818 sayılı borçlar kanununun 14 üncü maddeleri uyarınca güvenli elektronik imza ıslak imza ile aynı hukuki değere sahip bulunmakta ve aynı işlevi yerine getirmektedir”

OIS adresindeki “Parolamı Unuttum” linkinden Öğrenci Numaranız ve TC kimlik numaranız ile başvuru yaptığınızda, sistemde kayıtlı cep telefon numarasına SMS olarak yeni şifreniz iletilecektir.

Sistemdeki cep telefonunuz güncel değilse Öğrenci İşleri ofislerinden cep telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

OİS Sistemi üzerinden belge (Öğrenci belgesi, transkript, disiplin sicil vs.) başvurusunda bulunabilir, elektronik imzalı olarak yine sistem üzerinden belgenizi alabilirsiniz.

Ders seçimi yapabilir, ders programını ve sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilir, ders hocalarınız ve danışmanınız ile mesajlaşabilirsiniz.

OİS sistemi üzerinden ‘Online belge talebi ‘ butonuyla başvurabilirsiniz. Belgeniz onaylandığında sistemde “hazır” olarak görünecek ve dökümünü alabileceksiniz.

Öğrenci kimlik kartınızın kaybolması durumunda Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi(https://ois.okan.edu.tr) diğer işlemler menüsü altında yer alan Kayıp Kart Başvurusualanından yeni öğrenci kimlik kartı talebinde bulunabilirsiniz. Yeni öğrenci kimlik kartınızı başvurunuzu takip eden iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Kart Dolum Noktasına giderek teslim alabilirsiniz. (Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar ve Enstitülerde okuyan öğrencilerimiz kayıp olan kimlik kartları için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.)

 • Öğrenci kimlik kartım tahrip oldu(Kırıldı, yazılar silindi vb. nasıl yenileyebilirim?

Tahrip olan öğrenci kimlik kartınız için, kartınız ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirsiniz. Tuzla Kampüsü’nde okuyan öğrencilerimiz yeni öğrenci kimlik kartlarında olduğu gibi başvurularını takip eden iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Kart Dolum Noktasına giderek kimliklerini teslim alabilirler. (Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar ve Enstitülerde okuyan öğrencilerimiz kayıp olan kimlik kartları için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.)

https://ois.okan.edu.tr/auth/alumni/ln/tr adresinden parolamı unuttum diyerek yeni şifre oluşturmanız ve online transkript talebinde bulunmanız gerekmektedir. Belgeniz imzalandığında sisteminiz üzerinden elektronik imzalı belgenizi indirebilirsiniz.

 • Mezun olabilmek için tüm derslerimi tamamladım ama stajım devam ediyor, mezun olabilir miyim?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Tüm yükümlülüklerinizi tamamlamadan mezuniyet işlemleriniz başlamaz.

 • Mezun olabilmek için tüm derslerimi tamamladım, stajımı da bitirdim, başarısız dersim de olmamasına rağmen genel not ortalamam 2,00 altında kalıyor, nasıl mezun olabilirim?

Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.
Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 GANO sağlayamayan öğrenciler, takip eden bütünleme sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.

 • Mezun olabilmek için tüm koşulları sağlıyorum GANO’m 2,00 üzerinde, ancak bir başarısız dersim var, ne yapmalıyım?

Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.
Fakülte/Yüksekokulunuza tek ders sınavı başvurusunda bulunmalısınız.
Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

 • Tek Ders sınavında başarısız oldum, yine başvuru yapabilir miyim?

Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

 • Yaz okulu sonunda tek ders sınavına başvuru yapabilir miyim?

Yaz dönemi sonunda da tek ders sınav hakkı verilir.

 • Mezun oldum, geçici mezuniyet belgemi/diplomamı ne zaman alabilirim?

Kayıtlı olduğunuz Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetinizin onaylanması sonrasında diplomanız hazırlanana kadar ilgili Fakülteniz/yüksekokulunuz sekreterliğinden geçici mezuniyet belgenizi alabilirsiniz. Diplomanız en geç üç ay içinde hazır olacaktır. Diplomanızı teslim alırken mutlaka geçici mezuniyet belgenizin aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
Eğer Sağlık programlarından mezun olduysanız diplomanız hazırlandıktan sonra tescil işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

 • Geçici mezuniyet belgemi kaybettim ancak diplomamı almam gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Geçici mezuniyet belgesinin kaybolması durumunda, Ulusal bir gazeteye ilan verebilirsiniz ilan ile birlikte ya da ilanın yayınlanma süresini beklemeksizin başvuru yaptığınıza dair gazeteden gelen onay makbuzu ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, gazete ilanın çıkmasını beklemeden diplomanızı teslim alabilirsiniz. Diploma, öğrencinin kendisine veya yasal vekiline (Noter onaylı vekâlet ile) imza karşılığında teslim edilir.

 • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

Diplomanın kaybı halinde, Ulusal bir gazeteye ilan verebilirsiniz ilan ile birlikte ya da ilanın yayınlanma süresini beklemeksizin başvuru yaptığınıza dair gazeteden gelen onay makbuzu ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, 2.nüsha diplomanızın hazırlığına başlanır.

 • Diploma eki nedir, nereden alınır?

Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen, uluslararası şeffaflığı artırmak ve alınan eğitim sonucunda edinilen yeterliliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmak amacıyla verilen bir belgedir.
İngilizce olarak hazırlanmış Diploma Eki tüm İstanbul Okan Üniversitesi mezunlarına Diplomalarıyla birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilir.

 • Mezuniyet için gereken tüm koşulları tamamladım mezun olmam için herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?

Mezuniyet işlemleri her dönem sonunda danışmanlarınız tarafından başlatılacaktır. Bu nedenle Kampüs içinde tüm birimlere ait sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir. (Mali İşler Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü) tüm mezuniyet koşullarını yerine getirdiyseniz herhangi bir işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

 • Vize sınav sonucumu OİS üzerinde görüntüleyemiyorum.

Ara sınavlar, sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir. Yarıyıl Sonu nihai notlarınız OİS sınav sonuçları alanından görüntülenebilmektedir.

 • Yarıyıl Sınavı sonuçlarım OİS sınav sonuçları alanında görüntüleniyor ancak transkriptimde harf notu alanı boş ve ortalamam oluşmamış.

Eğer nihai harf notlarınız transkriptinizde gözükmüyor ise ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.Sınav sonuçlarınız, tüm not girişleri yapıldıktan sonra öğretim elemanı tarafınca transkriptlerinize yansıyacaktır.

 • Hastaydım, sınavlara giremedim, raporumu nereye teslim etmeliyim?

Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları istirahat raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir. Mazeretinizi fakülte/yüksekokul sekreterliğine iletmelisiniz.

 • Sınav sonucumun hatalı olarak hesaplandığını düşünüyorum, nereye başvurabilirim?

Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler.
İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır.
Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

 • Not yükseltmek için tekrar aldığım, daha önce geçer not aldığım dersten başarısız oldum. Bu durumda bu dersten başarılı mı başarısız mı sayılacağım?

Tekrar alınan derslerde, yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır ve önceki notun hiçbir etkisi kalmaz.

 • Genel not ortalaması (GANO) ve Yarıyıl ortalaması (YANO)nasıl hesaplanıyor?

YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin, ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

GANO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin, ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır.

 • YANO ve GANO arasındaki fark nedir?
YANO yalnızca ilgili yarıyılda aldığınız derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO ise tamamladığınız tüm dönemlere ait derslerinizin ağırlıklı not ortalamasıdır
 • Sınav sonuçlarımı nereden görüntüleyebilirim?

Sınav sonuçlarınızı Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi(https://ois.okan.edu.tr)Belgeler menüsü altında yer alan Sınav Sonuçları alanından görüntüleyebilirsiniz.Ara sınavlar ve yılsonu sınavları, sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı görüntüleyemiyorsanız ilgili dersin Öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Üniversitenize yatay geçiş ile gelmek istiyorum, başvurumu ne zaman nereye yapmam gerekir?

Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında kontenjanlar, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri de belirtilerek web sayfamızda duyurular alanında yayınlanmaktadır. Tüm başvurular online olarak alınmakta olup, posta veya elden başvuru evraklarınız kabul edilmeyecektir.

 • Son sınıf öğrencisiyim, yatay geçiş başvurusunda bulunabilir miyim?

Son sınıf öğrencileri ÖSYS sınavına girmiş olduğu yılda geçiş yapmak istediği program öğrenci almışsa ve öğrencinin puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksekse yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Ortalama ile hazırlık, 1. Ve son sınıflara yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz.

 • Üniversitemde iki yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız oldum, üniversitenizde aynı programın eğitim dili Türkçe olan programı var, yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Hazırlık Sınıfında iki yıl üst üste başarısız olduysanız, öğrencilik hakkınızı kaybettiğiniz için yatay geçiş başvurusunda bulunamazsınız. ÖSYM’ye Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirmeleri kapsamında başvuru yapabilirsiniz. Başvurular her yıl Ekim ayında ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

 • Hazırlık sınıfında öğrenciyim, hazırlık sınıfına devam etmek istemiyorum, bahar yarıyılında Türkçe programa yatay geçiş başvurusu yaparsam lisans eğitimine başlayabilir miyim?

Türkçe programlarda zorunlu hazırlık sınıfı olmadığı için ara dönemde Türkçe programa yatay geçiş yaparsanız, yıllık eğitim veren bir programa başvuru yapmıyorsanız, lisans eğitiminize bahar yarıyılında başlarsınız.

 • Genel not ortalamam düşük ve başarısız olduğum dersler var, yine de yatay geçiş yapabilir miyim?

Merkezi yerleştirme puanınız ile ÖSYS sınavına girmiş olduğu yılda geçiş yapmak istediği program öğrenci almışsa ve puanınız, geçiş yapmak istediğiniz programın taban puanına eşit veya yüksekse yatay geçiş başvurusunda bulunabilir

 • Yatay geçiş başvurusu yaparken evraklarım eksikse başvuru yapabilir miyim?

Değerlendirme yapılması için başvuru sırasında ilan edilen tüm evraklarınızın olması gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 • Başka bir üniversitede kayıt sildirdim, evraklarım elimde, yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Yatay geçiş başvurusu yapabilmeniz için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmanız gerekir. Kayıt silme işlemi gerçekleştirdiyseniz yatay geçiş başvurunda bulunamazsınız.

 • ÖSYM puanım geçmek istediğim programın sınava girdiğim yıl puanından düşük ancak bir önceki yıldan yüksek, yatay geçiş yapabilir miyim?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ve o yıla ait geçmek istediği diploma programının taban puanı karşılaştırıldığından, ortalama ile geçiş şartlarını da sağlamıyorsanız yatay geçiş yapamazsınız.

 • Açıköğretim programına kayıtlı öğrenciyim, üniversitenizde örgün eğitime geçiş yapabilir miyim?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmeniz için, öğrenim görmekte olduğunuz programdaki genel not ortalamanızın 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğunuz yıldaki merkezi yerleştirme puanınızın, geçmek istediğiniz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 • İkinci öğretim programından Birinci öğretim programına geçiş yapmak istiyorum, ancak sınıfımda ilk %10’luk dilim içerisinde yer almıyorum, merkezi yerleştirme puanım birinci öğretim programının puanından yüksek, geçiş yapabilir miyim?

Merkezi yerleştirme puanı ile geçişlerde puan koşulu haricinde bir koşul aranmadığından kontenjan dahilinde geçiş yapabilirsiniz.

 • Yatay geçiş yaptığımda bütün derslerin sayılıyor mu? Kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Fakülte/Yüksekokulların ilgili komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. İlgili komisyon ders içeriklerinizi ve transkriptinizi incelendikten sonra geçiş yaptığınız sınıf ve dersleriniz Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda belirlenir.

 • Hazırlık sınıfında bir yıl başarısız oldum, Türkçe programa yatay geçiş ile geldiğimde yeniden hazırlık eğitimi alacak mıyım?

Türkçe programlarda zorunlu hazırlık sınıfı olmadığı için Türkçe programa yatay geçiş yaparsanız, yeniden hazırlık sınıfında eğitim almazsınız.

 • Aynı anda iki programa yatay geçiş başvurusunda bulundum, ikisinde de eğitim alabilir miyim?

Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamayacağından kabul edildiğiniz programdan birini tercih etmelisiniz.