Okan Üniversitesi

Kullanıcı Hizmetleri

MENU

Ödünç verme hizmeti

  • Okan Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Üniversite kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.
  • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerve ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez.
  • Üzerinde cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.

Ödünç alma süreleri
Kütüphanemizde ayrım yapılmaksızın bütün kullanıcılara 15 gün süreyle 1 kitap ödünç verilir.

Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti
Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kitaplar Kütüphanelerarası işbirliği (ILL) kuralları kapsamında, diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanarak akademik kadronun hizmetine sunulur.