İstanbul Okan Üniversitesi

Vizyon - Misyon

MENU

VİZYONVİZYON

  • Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, öncü bir 'dünya üniversitesi' olmak.

MİSYONMİSYON

  • Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel gelişim ve gereksinimleri eğitim sistemine yansıtan, yeni eğitim yöntemlerini kullanan ve geliştiren,
  • Analitik düşünen, problem çözme yeteneğine sahip, sorgulayan, birden çok yabancı dil bilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, etik değerleri özümsemiş, farklı kültürlere saygılı, kendine güvenen, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştiren,
  • Özgün araştırmalar, çalışmalar ve yayınlarla bilime, kültüre ve sanata katkıda bulunan,
  • Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,
  • Çalışmalarında, insanlığın yücelmesine, insan onuru, sosyal sorumluluk, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre bilincini ön planda tutan ve bu alanda projeler üreten,
  • Öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten,
  • İnsana odaklı, yenilikçi, dayanışma ve ekip ruhuna sahip, kendini sürekli geliştiren bir dünya üniversite olmak.