İstanbul Okan Üniversitesi

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

MENU

2004-2005 akademik yılında Çeviribilim Bölümü’ne bağlı anabilim dalı olarak açılan Rusça Mütercim ve Tercümanlık, Türkiye’de ilk Rusça mütercim-tercümanlık programıdır.

Öğrenciler Rusçanın yanı sıra İngilizce, Almanca, Arapça ve Çinceyi ikinci yabancı dil olarak öğrenme şansına sahiptir. Öğrencilerin programda bilgi teknolojileri, çeviri ve bellek programlarına hakim olmalarını sağlayacak bir eğitimden geçmeleri iş yaşamına daha avantajlı olarak başlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık programı Rusya Federasyonu ile eğitim ve kültür alanlarında geniş kapsamlı işbirliği yapmaktadır. Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü gibi Rusya’nın önde gelen yüksek öğretim kurumlarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimi programları yürütülmektedir. Rusça Mütercim ve Tercümanlık programı öğrencileri Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi’nde bir dönem eğitim alma, Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü’nün yaz kurslarına katılma ve Rusçayı kendi ortamında geliştirme olanağına sahiptir.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık programında dersler anadili Rusça olan uzmanlar ve Türkiyeli öğretim üyeleri tarafından verilmekte, program Çeviribilim Bölümü’nün çeviri, edebiyat ve dilbilim dersleriyle de desteklenmektedir.