İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi Senato

MENU
 • Prof. Dr. Mustafa KOÇAK - Rektör
 • Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mithat KIYAK - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Güner GÜRSOY - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Osman YÜCEL - Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Zeynep ALEMDAR - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Semih BİLGEN - Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Arif Haldun SOYGÜR - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Osman Korkut KANADOĞLU - Hukuk Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Aytaç GÖĞÜŞ - Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mithat BAYDUR - Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Deniz Gökçe MERAL - Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. İbrahim Bülent BUTTANRI - Tıp Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Güliz MUĞAN - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Edin Güçlü SÖZER - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN - Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Işın ULUKAPI - Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN - Tıp Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Mehmet Emre AYSU - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Pervin SOMER - Hukuk Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Fatma Çiğdem ÇELİK - İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN - Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
 • Prof. Dr. Lale ORTA - Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Muharrem KÖKLÜ - Eğitim Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi İlker ÇAYLA - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Birol ALAS - Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur YARAR - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Çetin KÖRÜKÇÜOĞLU - Konservatuvar Müdürü
 • Emre DEMİROK - Genel Sekreter / Raportör