İstanbul Okan Üniversitesi

Yatay Geçiş

MENU

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2023 - 2024 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilip Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi
için tıklayınız.

Başvuru Tarihi07 Temmuz – 04 Ağustos 2023
Değerlendirme Tarihi07 Ağustos – 15 Ağustos 2023
Sonuçların İlanı16 Ağustos 2023
Kesin Kayıt Tarihi1723 Ağustos 2023
Yedek Kayıt Tarihi2425 Ağustos 2023

Başvurular Sistem Üzerinden Yapılacak Olup, Posta veya Elden Başvuru Evrakı Kabul Edilmeyecektir.

Üniversitemiz Önlisans / Lisans programlarına 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en geç 04 Ağustos 2023 tarihine kadar Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Eksik, hatalı ve Türkçe çevirisi bulunmayan belgeler ile yapılan başvurular için değerlendirme yapılmayacaktır. Bu sebeple istenilen tüm belgelerin zamanında yüklenmesi gerekmektedir.

Güz Dönemi Ek Madde - 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

2023 - 2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları – Taban Puanları ve Özel Koşulların Yer Aldığı Tabloları görmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Önlisans ve Lisans programlarına; hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Kurum içi yatay geçiş başvuruları için hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri - Eğitim Bilgileri - Tercih veSınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz,
 • Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir,
 • Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz,
 • Üniversitemize 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde diğer Üniversitelerden Kurumlararası Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilere Pilotaj bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Psikoloji Bölümü için %25’e kadar, diğer bölüm/programlar için % 50 oranında burs / indirim verilecektir.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde, Üniversitemiz programlarında eğitimlerine devam ederken Pilotaj Bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Psikoloji Bölümüne % 25'e kadar, diğer bölüm/programlara Kurumiçi Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Tercih burs / indirimleri aynı şekilde devam edecektir.
 • Üniversitemiz yatay geçiş burs / indirimlerinden yararlanma koşulları görüşülmüş olup, aşağıdaki koşullarda geçerli olmasına oybirliğince karar verilmiştir.
 • Yatay geçiş burs / indirimleri sadece yıllık kayıt yenilemelerde geçerli olup; uzatma döneminde ve kredi başı ücretlendirmelerde burs / indirimleri geçerli değildir.
 • Yatay geçiş burs / indirimlerinde öğrencinin intibakının yapıldığı sınıfa göre öğrencilik süresi hesaplanır.
 • Verilecek burs / indirim oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir. Ücretler ile ilgili Mali İşler Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Kurum İçi Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizin Sisteme Yükledikleri Evraklar Dışında Evrak Getirmelerine Gerek Yoktur.

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerden İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler için daha önce hazırlık eğitimi almışlarsa hazırlık başarı durumunu gösterir belge. (Belgede kaç puan aldığınız, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunuz ve başarılı olup olmadığınızın yazılması gerekmektedir.)
 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına dair yazı
 • Disiplin Durum Belgesi (Öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Üniversiteye giriş türüne göre Lise Diploması ve DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Ön Lisans Diploması

Yurtdışı Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerden İstenilecek Belgeler (KKTC Hariç)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS yerleştirme sonuç belgesi, ÖSYS/YKSsonuç belgesi veya muadil sayılan belgeler
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Lise Diploması
 • Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Öğrenci Belgesi
 • Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Transkript
 • Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Disiplin Durum Belgesi (Öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi
 • Ders İçerikleri
 • Hudut Giriş-Çıkış Belgesi
 • Yurtdışında Okuduğunuz Döneme Ait Pasaport Onay Sayfaları
 • Yurtdışında Okuduğunuz Döneme Oturma İzin Belgesi

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.