İstanbul Okan Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

MENU

Üniversite “Engelli Öğrenci Birimi’nin‘’ temel amacı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak, özel gereksinimleri olan öğrencilere akademik çalışmalarını ve eğitimlerini yürütmelerinde, sağlık ve fiziksel durumlarına uygun çözüm ve uygulamalar ile eşit imkanlar sağlamaktır.

Engelli Öğrenci Birimi’nin yönlendirmesi ile engelli öğrenciler her türlü sağlık, sosyal, psikolojik ve akademik desteği almaktadırlar. Bu destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin görüşme ve bilgileri gizlilik ilkesiyle yürütülmektedir.

Engelli Öğrenci Birimi, engeli olan öğrencilerin, öğretim programlarının, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, engellilere göre araç-gereç temin edilmesi, özel ders materyallerinin hazırlanması, fiziki koşulların düzenlenmesi konularında yönlendirmeler yaparak, öğrencilerin yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmeyi, günlük yaşamlarında yerleşke içinde karşılaştıkları sorunları da en aza indirgemeyi hedeflemektedir.

Bu misyon çerçevesinde, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması, ilgili kişilere danışmanlık yapılması, zaman zaman hizmet içi eğitimler verilmesi de yapılan çalışmalar içindedir. Farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması için, seminer, konferans, kongre ve benzer faaliyetleri düzenlemek, diğer üniversiteler ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yapmak da Engelli Öğrenci Birimi çalışmaları içinde yer almaktadır.

Birim, engelli öğrencilerin eğitimde eşit öğretim ve değerlendirmelerden yararlanabilmesi için, engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, asistan gibi düzenlemelerinin yapılması için yönlendirmeler ve bilgilendirme yapmaktadır.