Anasayfa

MENU

Eczacılık Fakültemize Hoşgeldiniz,

İstanbul Okan Üniversitesi, eğitim ve öğretimde 25.yılını, sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında mükemmellik, yenilikçilik ve girişimcilik eksenin bir parçası olan Eczacılık Fakültemizin açılışı ile kutlamakta.

Fakültemiz üniversitemizin Tuzla kampüsünde, Sağlık Bilimleri Kompleksi içinde 2763 m2 alanda son teknoloji eğitim ve araştırma olanakları ile genç meslekdaşlarımızı ve paydaşlarımızı karşılamaya hazır.

Değerli Meslektaş Adaylarımız,

Bizler, Eczacılık Fakültesi'nde akademik titizliği, bilimsel çalışma metodolojisini, yenilikçiliği, ihtiyacı anlayan ve çözüm sağlayan, şefkatli ve profesyonel sağlık hizmeti ve eğitiminin önemini kavramış ve aktaracak bir ortamı teşvik etmeye kararlıyız.

Öğretim ve araştırma kadromuz, farmasötik bilimlerde araştırma ve ilerlemelerin sınırlarını zorlayan, endüstri ve bilim dünyası ile entegre çalışan ve sağlık hizmetlerinin küresel olarak ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamış, kendi alanlarında seçkin araştırmacılardan oluşmakta. Öğretim ve danışmanlık konusundaki kararlılığımız, genç meslekdaşlarımızın, ileri standartlarında bir eğitim almalarını sağlayarak onları eczacılık ve sağlık hizmetlerinde yeni nesil liderler olmaya hazırlamak.

Biz öğrencilerimizi, öğrenci değil genç meslekdaşlarımız olarak görüyoruz.

Yaptığımız her şeyin merkezinde genç meslekdaşlarımız yer almakta.

Teorik bilgiyi pratik deneyimle harmanlayan, kapsamlı hazırlanmış, mesleki-sosyal içerik oranı titizlikle hesap edilmiş eğitim programımız ile, onların, kendini sürekli yenileyen sağlık hizmetleri ortamının zorluklarının üstesinden gelebilecek donanıma sahip meslektaşlar olarak mezun olmalarını amaçlıyoruz.

Yönetim olarak, öğrencilerimizi ve tüm kadromuzu eleştirel düşünmeye, yenilikleri izlemeye ve çalışmalarına merak ve dürüstlükle yaklaşmaya teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki, onların mesleki tutkuları ve sürekli yükselen kişisel gelişim hedefleri bizleri ve kurumumuzu da sürekli gelişmeye, adapte olmaya ve mükemmelleşmeye itecek.

Eczacılık Fakültemiz, sizin:

  • İlaçların keşfi, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgilenen bir araştırmacı,
  • Hastaların ilaçlarını güvenli ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir eczacı,
  • İlaç endüstrisinde liderlik pozisyonları üstlenen bir yönetici,
  • Sağlık sektöründe yenilikçi çözümler geliştiren bir girişimci

olmanız için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Yolculuğunuzda, sizlere, deneyimli ve uzman akademisyenlerden oluşan bir kadromuzla, yüksek kaliteli eğitim ve pratik deneyim, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, sertifika ve değişim programları, dinamik ve destekleyici bir öğrenci topluluğu ve mentörlüğümüz ile eşlik etmeye hazırız.

Değerli Paydaşlarımız,

Mesleki eğitimin hayatın gerçekleri ile örtüşmesi, zamanın getirdiği değişime uyum sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, Pharm-COOP (COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Sertifikası) programı ile genç meslekdaş adaylarımızın, sizin çalışma ortamınızı ve kurumsal kültürünüzü tanımasını, akademik gelişimlerini sizin iç eğitimlerinizden aldıkları mikrokrediler ile tamamlamalarını sağladıkları bir programı eğitim sistemimize entegre ettik.

Bu program sayesinde, sizlerle beraber, eczacılığın akademi, endüstri öncelikli olmak kaydıyla farklı alt dallarında çalışmaya tamamen hazır, vizyon sahibi, kurumsal kültüre yatkın ve uyumlu, gelişmiş sosyal ve eleştirel düşünme becerilerine sahip takım arkadaşları mezun etmeyi amaçlıyoruz.

Yanısıra PharmHub programımız ile kendi girişimlerini oluşturmayı veya büyütmeyi planlayan mezun ve meslekdaşlarımıza stratejik destek, fiziki imkan, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Fakültemiz, kendi alanında yetkinliğini kanıtlamış, uluslararası tecrübeye sahip akademik personeli, gelişmiş laboratuvar ve pilot ölçekli üretime yönelik Ar-Ge alanları ve sanal-fiziki kampüs olanakları ile kişiselleştirilmiş proje bazlı çalışmaları, eğitim sertifika programları ve danışmanlık hizmetlerini de paydaşlarına sunuyor.

Paydaşlarımızın katkılarının, fakültemizin, eğitimimizin ve eczacılık mesleğinin sürekli yenilenmesi için çok değerli olduğunun bilincindeyiz.

Eczacılık Fakültesi olarak bizler yeni nesil eczacılık ve eczacılık eğitimine hazırız.