MENUDeğişime Kampüste Başlıyoruz!

Kampüsler yaşam alanlarımızın küçük birer modeli. Daha sürdürülebilir sistemlerin inşası için, dünya ile birlikte biz de kampüsümüzde çözümler arıyoruz. Bize katılın!

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, günümüzdeki neslin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da ön görerek ve saygı duyarak gerçekleştirilebilen bir kalkınma olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Bugün dünyada kalkınmak için gereklilikleri karşılamanın yollarını arayan sayısı yüzü aşkın ülke bulunmakla beraber artan iklim değişikliği tehdidi ile birlikte bugünün kalkınmasının gelecek nesilleri olumsuz etkilememesi için somut çaba da gösterilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, dünya genelindeki nüfusların yaşamlarını iyileştirmek ve iklim değişikliğinin insan kaynaklı tehlikeli etkilerini azaltmak için bir çerçeve oluşturmaktadır. Kısacası sürdürülebilirlik, inovasyonu teşvik ederken ve yaşam tarzımızdan ödün vermeden doğal çevremizi, insan ve ekolojik sağlığımızı korumayı amaçlamaktadır. Bu sebeple oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik için BİZ Neler Yapıyoruz?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. OKAN’ın SKA'lar doğrultusundaki faaliyetlerini keşfetmek için bir amaç seçin!

Sürdürülebilirlik için SİZ Neler Yapabilirsiniz?

OKAN Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıyor. Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amaç Türkiye dâhil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. BM Türkiye de bu Amaçlara 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor. Bu Amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Siz de HERKESE ANLATIN.

Akademisyen

Öğrenci

Vatandaş