İstanbul Okan Üniversitesi

TORFL/ ТРКИ

MENU

Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı (TORFL/ТРКИ)

TORFL (ТРКИ) Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı

TORFL (ТРКИ) Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavı Rusçaya hakimiyet seviyelerini belirlemek için yapılan Rusya devlet sınavıdır. Sınav 6 seviyede yapılır.

ТЭУ - Başlangıç Seviyesi (А1)

Başlangıç Seviyesi (ТЭУ)/A1) günlük iletişimde sınırlı sayıda durum için yeterli sayılan, asgari Rusça bilgisine sahip olmayı gerektirir. Başlangıç seviyesi sertifikası adayın dili öğrenmeye devam etmek ve bir sonraki temel seviyeye ulaşmak için gerekli bilgiye sahip olduğunu gösterir.

ТБУ - Temel Seviye (А2)
Günlük yaşamla ve kültürle ilgili alanlarda, sınırlı sayıda iletişim durumunun temel gereksinimleri için yeterli, başlangıç seviyesinde Rusça bilgisi gerektirir. Temel seviye (ТБУ), belli sınırlar içinde herhangi bir mesleki faaliyet için ve Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için gerekli asgari Rusça bilgi seviyesidir.

ТРКИ-1 - I. Sertifika Seviyesi (В1)

Günlük yaşamda, eğitim ve meslek alanlarında, yabancı dil olarak standart resmi Rusçaya uygun olarak temel iletişim gereksinimlerini karşılayacak, orta seviyede Rusça bilgisi gerektirir. ТРКИ-1 — I. Seviye sertifikası Rusya yüksek eğitim kurumlarına giriş için gereklidir.

ТРКИ-2 - II. Sertifika Seviyesi (В2)
Bütün iletişim alanlarında gereksinimleri karşılayabilecek yüksek yeterlilik seviyesinde Rusça bilgisi gerektirir. Bu seviyedeki dil hakimiyeti mühendislik, teknik, beşeri ve sosyal bilim alanlarında uzman olarak mesleki faaliyet yürütmesini sağlar. Bu seviyenin sertifikası bakalorya veya master diploması almak için gereklidir.

ТРКИ-3 - III. Sertifika Seviyesi (С1)
Sınavı başarıyla veren aday Rusça konuşulan bir kurumda çalışabilir; filolog, çevirmen, editör, gazeteci, diplomat, yönetici olarak mesleki faaliyet yürütebilir.

ТРКИ-4 - IV. Sertifika Seviyesi (С2)

Anadili seviyesine yakın, üst seviyede Rusçaya hakimiyet gerektirir. Bu seviyenin sertifikası ile Rus dili alanında her türlü eğitmenlik ve bilimsel araştırma faaliyeti yapılabilir.

Yabancı dil olarak Rusça seviyeleri diğer ülkelerde kabul edilen sınav sistemleriyle uyumludur.

ÖSYM Eşdeğerliği Hakkında

ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belirleme Yönergesi 6ıncı madde ikinci fıkra (d) bendine göre;

Türkiye’de yapılan eşdeğerliğe konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmiyorsa ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmuyorsa sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

RusyaBaşlangıç Seviyesi (ТЭУ)Temel Seviye (ТБУ)I. Seviye
(ТРКИ-1)
II. Seviye
(ТРКИ-2)
III. Seviye
(ТРКИ-3)
IV. Seviye
(ТРКИ-4)
A1A2B1B2C1C2
Avrupa Level 1
Breakthrough Level
Level 2
Waystage Level
Level 3
Threshold
Level
Level 4
Vantage
Level
Level 5
Effective Operational Proficiency
Level 6
Good User
ABD Novice Intermediate Intermediate-High Advanced Advanced Plus Superior Native

TORFL/ТРКИ sınavı her seviyede beş alt sınavdan (subtest) oluşmaktadır:

  • Kelime Bilgisi. Gramer (Лексика. Грамматика)
  • Okuma (Чтение)
  • Dinleme (Аудирование)
  • Konuşma (Говорение)
  • Yazma (Письмо)

Sınavların Değerlendirilmesi

Sınavın tümü 675 puan üzerinden değerlendirilir. Kelime bilgisi ve gramer 165, okuma 140, dinleme 120, konuşma 170, yazma 80 puandır. Sınavda başarılı sayılmak için her alt sınavın en az % 66’sını doğru cevaplamak gerekir.

Alt sınavlar ayrı ayrı değerlendirilir. Dört alt sınavı başarıyla veren adaylar, başarısız oldukları bir alt sınava yarı ücret ödeyerek tekrar girebilirler. Verilen alt sınavların notları iki yıl boyunca geçerlidir.

Alt sınavlardan başarısız olunması durumunda, alınan sonuçların gösterildiği sınav katılım belgesi verilir. Bu belge 2 yıl süreyle geçerlidir ve tekrar sınavına girmek için TORFL (ТРКИ) sınavı yapılan her kuruma verilebilir.

Sınav Ücretleri

SeviyeSınav ÜcretiAlt Sınav Tekrarı
Başlangıç Seviyesi (ТЭУ / A1)
Asgari seviyede iletişim becerisi
92 $ 46 $
Temel Seviye (ТБУ / A2)
Başlangıç seviyesinde iletişim becerisi
100 $. 50 $
I. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-I / В1)
Orta seviyede iletişim becerisi
RF üniversitelerine giriş seviyesi
114 $ 57 $
II. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-II / В2)
Yeterli seviyede yüksek iletişim becerisi
130 $ 65 $
III. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-III / C1)
Yüksek seviyede iletişim becerisi
134 $ 67 $
IV. Sertifika Seviyesi (ТРКИ-IV / C2)
Anadiline yakın Rusçaya hakimiyet seviyesi
160 $ 72 $
TORFL/ТРКИ Yabancı Dil Olarak Rusça Devlet Sınavından alınan sertifikanın yeniden çıkarılması (Kaybedilmesi ya da sınava girenin hatası nedeniyle yanlış hazırlanması durumunda) 30 $