İstanbul Okan Üniversitesi

Hazırlık Programı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi'nde öğretim dili, Çince, İngilizce ve Rusça Mütercim Tercümanlık bölümleri ve yabancı dille eğitim yapan bölümler dışında Türkçe’dir. İstanbul Okan Üniversitesi'nin hedefi, hazırlık programı öğrencilerinin yüksek öğrenimlerinin ilk yılından itibaren akademik çalışmaları için gerekli olan yabancı dili iyi derecede kullanmalarını sağlamaktır. Hazırlık programı; öğrencilerimizin seçtikleri meslek dallarında, gelecekte iş yaşamlarında, politik, güncel, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası yayınları rahatlıkla izleyebilecek düzeyde bir yabancı dil edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Günümüzde iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişimi, tüm bireylere dünyaya açılma fırsatı sağlamıştır ve bir yabancı dili kullanabilmek yeterli olmamaktadır. Bu nedenle temel becerileri edinerek hazırlık programını tamamlayan öğrencilerimizin bir ikinci yabancı dili (İngilizce, Çince, Rusça veya Arapça) öğrenmelerinin önemi dikkate alınarak lisans sınıflarında zorunlu seçmeli yabancı dil programı uygulanmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan veya hazırlık programlarını başarıyla tamamlayarak üniversitenin diğer bölümlerinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimize ise İngilizce derslerinde kendi eğitim alanlarına yönelik "İleri İngilizce" ve "Alan İngilizcesi" dersleri verilmektedir. Amaçlanan hedeflere ulaşmak için öğrencilerimizden, kendilerine sunulan bilgi ortamını en verimli şekilde kullanmak üzere derslere aktif olarak katılmaları ve düzenli çalışmaları beklenmektedir.

İlkelerimiz

İstanbul Okan Üniversitesi'nin yabancı dil öğretimine yaklaşımı öğrenci odaklı, iletişimsel ve işlevseldir. Öğrencilerimizin kişisel beklentilerine kendimizi olabildiğince açık tutarak, onların önerilerini değerlendirmek ve kendi eğitimleri için alınacak kararları paylaşmalarını sağlamak eğitim ilkelerimizin temelini oluşturur. Hazırlık Programı bu doğrultuda değerlendirildiğinde hedefin sadece ders işleyecek düzeyde bir yabancı dil eğitimi vermek olmadığı görülecektir. Amacımız üniversitemizden mezun olunduğunda mesleki literatürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde izleyip kullanabilecek ve sosyal kültürel alanda da gerekli dil iletişimini kurabilecek bireyler yetiştirmektir. Ülkemiz için bu hedeflere ulaşmanın önemini ve değerini bilen eğitim kadromuzun dileği öğrencilerimizle birlikte bu amaçlara ulaşıldığını görmektir.