Sıkça Sorulan Sorular - Genel

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Tanıtım Ofisinden bilgi alabilirsiniz. 444 OKAN (444 6526)'dan ulaşabilir ya da iletisim@okan.edu.tr ya da myotanitim@okan.edu.tr adreslerine mail gönderebilirsiniz.

Ayrıca www.okan.edu.tr ve aday.okan.edu.tr adresinden ilgili fakülte ve bölümlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. İstanbul Okan Üniversitesini Facebook ve Twitter’dan takip ederek sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz.

İstanbul Okan Üniversitesi bilgi çağının gerektirdiği evrensel değerlerle donatılmış, bilgili, araştırma yeteneği olan, alanlarında başarılı, iç ve dış rekabete açık ve ülke sorunlarına duyarlı insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2022-2023 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.2022 Yükseköğretim kurumları giriş sınavında baraj puanı bulunmamaktadır.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi;

 • Spor Yöneticiliği

Konservatuvar’da;

 • Müzik
 • Müzikoloji
 • Tiyatro

bölümlerine özel yetenek sınavıyla öğrenci alınır. Özel Yetenek sınav tarihleri web sayfamızda duyurulur.

1. sınıfta fakülte içinde ortak ders uygulaması ile öğrencilerimizin vizyonu genişliyor ve fakülte içi yatay geçişler kolaylaşıyor.

Öğrencilerimiz istedikleri takdirde yan dal yaparak kendilerini farklı bir dalda geliştirebiliyor ya da çift ana dal yaparak iki diploma ile mezun olabiliyor. Örneğin Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde okuyan bir öğrenci Turizm Bölümü'nde çift ana dal yapabiliyor ya da Bilişim Sistemleri'nde okuyan öğrenci, Bilgisayar Mühendisliği'nde yan dal yaparak aynı süre içerisinde çok daha donanımlı olarak hayata atılabiliyor.

Üniversitemizde kayıtlı bulunduğu akademik programdan üniversite içinde başka bir programa geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve yönetmelik koşulları dikkate alınarak sıralanır ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

Yan Dal Sistemi, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans programının yanında, başka bir bölümden ders ve sertifika almasıdır.
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasında genel not ortalamasının 2.50 olması gerekir.

Çift Anadal Programı ise, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü önlisans veya lisans programının yanında ilgi duyduğu farklı bir bölümden ikinci bir diploma almasıdır.
Öğrenciler çift anadal programına lisans programlarında en erken üçüncü yarıyılın, en geç beşinci yarıyılın başında, önlisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler.
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar kendi programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunması gerekir. Ayrıca ÖSYM tarafından başarı sırası barajı uygulanan programlarda bu koşulu da sağlamaları gerekmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi, “iş yaşamına en yakın üniversite” iddiasıyla; nitelikli ve sektör deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Akademik kadromuz, Türkiye'nin bilinen, köklü üniversiteleri ile dünyanın tanınmış üniversitelerinden İstanbul Okan Üniversitesi’ne katılmışlardır. İstanbul Okan Üniversitesi teori ile pratiği en iyi ve anlamlı bir biçimde birleştirerek sunan, öğrencileri hem geleceğe hem de iş yaşamına hazırlayan seçkin akademik kadroya sahiptir.

Akademik kadromuz ile ilgili detaylı bilgiyi www.okan.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Burslu ve burssuz öğrenciler bir arada ve ayrımsız öğrenim görmektedir. Bu durum hiçbir şekilde sorun yaratmamaktadır.

Erasmus Programı’na üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış, genel not ortalaması 2,20 nin üstünde olan tüm öğrenciler başvurabilir.(Master ve PHD öğrencileri için GNO en az 2,50 olması gerekir) Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde(En az B1 düzeyinde) yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Erasmus Programı’na katılım için başvuran öğrencilerin tümüne, yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınav sonucu ve öğrencinin genel not ortalaması aşağıdaki şekilde ağırlıklandırılarak, Erasmus puanı belirlenir.

 • Genel Not Ortalaması: %50
 • Dil Sınavı Sonucu: %50

Erasmus başvuruları Erasmus duyurularda ilan edilen tarihler arasında online olarak alınır. Online başvuru formlarının çıktılarından birisi Öğrenci İşleri'nden alınmış imzalı bir transkriptle birlikte Erasmus Koordinatörlüğü'ne, diğeri ise Fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir.

Erasmus değerlendirme sonuçları İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasındaki duyurular bölümünde ve Erasmus Koordinatörlüğü ilan panosunda ilan edilir.

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan, Hırvatistan öğrenci gönderdiğimiz ülkelerdir.

Diğer yurtdışı öğrenci değişim programlarına ek olarak İstanbul Okan Üniversitesinde ISEP Programı uygulanmaktadır.

ISEP 50 ülkede 300'den fazla üniversitenin üye olduğu uluslararası bir öğrenci değişim ağıdır. Türkiye'de sadece İstanbul Okan Üniversitesi'nin üye olduğu ISEP'in, ABD'de 146, Kanada'da 4, İngiltere'de 12, Fransa'da 23, İspanya'da 9, İsveç'te 7, Avustralya'da 14, Japonya'da 8, Arjantin'de 4 üye üniversitesi vardır. ISEP, farklı kıtalara yayılmış olan eğitim ağı ile kültürlerarası iletişimi geliştirmesi yanı sıra küresel eğitim ve akademik hareketliliği, yaratıcı ve uygun değişim programları vasıtasıyla desteklemektedir. Değişim döneminde eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle ISEP’e katılmak isteyen öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınav sonuçlarının olması (TOEFL, ILETS) büyük önem taşımaktadır. ISEP programına katılan öğrenciler üye üniversitelerde ayrıca eğitim ücreti ödemeden bir veya iki dönem eğitim alabilirler.

Çağımızda bir iletişim aracı olan dilin daha da önem kazanması nedeniyle, İstanbul Okan Üniversitesinin tüm fakültelerinde İngilizce hazırlık okutulur. Ayrıca Üniversitemizde Çeviribilim Bölümü Rusça, Çince ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Programlarında bu dillerde hazırlık programları da yürütülmektedir.

Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz (Rusça, Çince ve Arapça Mütercim-Tercümanlık öğrencileri hariç) İngilizce yeterlikleri bakımından akademik yıl başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Öğretim dili İngilizce olan ön lisans programlarına kayıt yaptıran Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) alan öğrenciler başarılı sayılır.

Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavında 60 ve üzeri not alamayan öğrenciler hazırlık programına alınırlar. Bu program sonunda başarılı olanlar, lisans programlarına devam ederler. Başarılı olamayanlar, izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılabilirler. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapan bölüm öğrencilerinden başarılı olamayanlar hazırlık programını tekrar ederler.

Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az yirmi sekiz haftadır. Yabancı dil hazırlık programında en az %80 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmazlar.

Hazırlık programındaki sınıflar, A (yeni başlayanlar), B (az bilenler) ve C (orta-altı) düzeylerinden oluşmaktadır. Dersler sabah ve öğlen olmak üzere 2 devre halinde yürütülebilir. Bir yıllık hazırlık eğitimi, yeni başlayan bir öğrenciyi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEF) bağlamında “bağımsız kullanıcı” düzeyine eriştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin kız ve erkek öğrenci yurtları 1000 kişilik kapasitesiyle Akfırat Yerleşkesinde yer almaktadır. 1, 2 veya 4 kişilik yurt odalarının içerisinde banyo, buzdolabı, elbise dolapları, kablolu ve kablosuz internet alt yapısı, telefon, televizyon bağlantı olanakları bulunmaktadır. Bu imkanların yanı sıra yurt içerisinde etüt odaları, çamaşırhane ve ütü odaları da mevcuttur.

Yurtlarımıza üniversitemize kayıtlı her öğrenci başvuru yapabilmektedir. Yurt Yönetim Kurulu tarafından yapılan yerleştirmede İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerimize öncelik tanınmaktadır.

Yurtlar konusunda detaylı bilgi için Yurt Müdürü'nden bilgi alabilirsiniz.

Telefon: 0216 677 16 30 Dahili: 2601

Formula 1- İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na komşu olan kampüsümüz 160 dönümlük bir alana kurulmuştur. İçerisinde eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Yaşam Merkezine, sinemasından, kapalı ve açık spor salonlarına pek çok yaşam ve aktivite alanı bulunan kampüsümüz, öğrencilerimiz ve çevre halkı için bir çekim alanı oluşturmaktadır.

 • Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları
 • Bilgisayar ve Elektronik Laboratuarları
 • Son teknoloji kullanılarak yapılandırılmış Kütüphane
 • 24 saat Kesintisiz İnternet Bağlantısı
 • Hukuk Fakültesi Uygulamalı Dersleri için Mahkeme Salonu
 • Gastronomi Mutfağı
 • 24 Saat Sağlık Hizmeti
 • Farklı Yemek Alternatifleri
 • Spor Kompleksi (Kapalı Spor salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna)
 • Sosyal Merkez ( Sinema, Oyun Salonu, Eğlence Merkezi, Kafeteryalar, Restoran, Süpermarket, Mağazalar)
 • Amfi-Tiyatro

Kadıköy ve Mecidiyeköy'deki kampüslerimiz şehir merkezinde bulunmaktadır.

Tuzla kampüsü şehre yaklaşık 20 km’lik bir mesafededir. Kent merkezinden 30 dakikada kampüse rahatlıkla ulaşılabilir. Saat başı Kadıköy, Levent, Taksim, Uydukent, Kartal, Bostancı’ya ring servis hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca Kartal Metro’dan Kampüs’e; Kampüs’ten Kartal Metro’ya belli saatlerde ücretsiz ring seferleri de mevcuttur.

2008’de hizmete giren; 22 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alana sahip ‘’Okan Yaşam Merkezi’’, Sosyal Merkez ile Sağlık ve Spor Kompleksinden oluşmaktadır.

Spor Kompleksi: Sağlık ve Spor Kompleksi ile kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, plates ve aerobik için stüdyolar, squash salonları, buhar odası, sauna, masaj odaları, koşu alanı ve revirden oluşan kapalı bölümü ile tenis kortları, halı saha, basketbol ve voleybol sahalarından oluşan açık alanıyla her türlü sportif aktiviteye hizmet vermektedir.

Sosyal Merkez: Sinema, oyun salonu, eğlence merkezi, süpermarket, kafeteryalar, kuaför, mağazalar, seyahat acentası, teknomarket, restoran gibi çok çeşitli bölümleri olan Sosyal Merkez, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam alanı sunuyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitemizin gelişmesine paralel olarak esnek bir yapıya sahip olup, üniversitemizin açtığı programlar doğrultusunda, sürekli gelişerek hizmet vermeyi hedeflemektedir. Kütüphanemizde yapılacak olan kataloglama, sınıflama, ödünç verme, kayıt tarama vb. işlemler bir kütüphane yazılımıyla bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesinde, kataloglama sistemi olarak tüm dünyada uygulanan "AACR2" düzeyi, sınıflama sistemi olarak da "Dewey Decimal Classification System" uygulanmaktadır. Kullanılan kataloglama ve sınıflama sistemi "MARC" formatına uygun bir kütüphane otomasyonu yazılımı ile desteklenmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi kampüsünde tüm alanlarda kablolu ve kablosuz kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır.

Kariyer Merkezimizin amacı, öğrencilerin eğitimleri sırasında kendilerini tanımalarında, kariyerlerinin planlanmasında destek sağlamak, iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi vermek ve mezuniyet sonrası kendilerini geliştirebilecekleri işlere yerleştirilmelerinde yol göstermektir.

Kariyer Merkezinin, iş dünyasıyla geliştirdiği İşbirlikleri ile Üniversitemiz öğrencileri, akademik programlarının uygunluğuna bağlı olarak, eğitimlerini sürdürürken iş birliğimizin olduğu firmalarda kısmi zamanlı olarak çalışma veya staj yapma imkanına sahiptirler.

İş birliğimizin olduğu firmalarda çalışmak veya ‘Kariyer ve Yaşam Programı’ çerçevesinde gönüllü staj yapmak isteyen öğrenciler, firmaların ihtiyaçlarına göre yönlendirilerek uygun koşullarda çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. İş deneyimi kazanan öğrenciler, bu sayede, okurken para kazanmaya da başlamaktadır. Bu süreçte öğrencilerimizin meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta primleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan veya uzun süreli staj yapan öğrencilerimizden, mezuniyet sonrası tam zamanlı çalışmaya devam edenler çoğunluktadır.

Türkiye’de ilk defa uygulamasını üniversitemizin yaptığı ‘Kariyer ve Yaşam Programı’ çerçevesinde üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yönelik uyguladığımız ‘Mezuniyete Hazırlık Dersleri’ ile hedeflediğimiz; öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde kendilerini tanımalarını, kariyer seçeneklerini belirlemelerini, iş hayatında başarılı olmak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda; iş hayatına adım atacak gençlerimizin, kendine özgü dinamikleri olan bu yeni ortamı daha mezun olmadan tanımalarına, anlamalarına ve hazırlanmalarına; dolayısıyla çabuk uyum sağlamalarına destek olmaktır.


 • Öğrencilerin kişisel farkındalığını artırmak; kendilerini iyi tanımalarını, güçlü yanları ve gelişim alanlarını tespit etmelerini sağlamak
 • Kariyer ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemelerini sağlamak
 • Kariyer seçeneklerini belirlemelerini sağlamak
 • Kişisel vizyon oluşturmak ve hedef kavramlarını vermek
 • İş hayatının temel yapı taşları motivasyon, performans, proaktivite kavramlarına giriş yapmak
 • 'Öğrenci' olmaktan 'çalışan' olmaya geçerken değişecek olan dinamikleri yönetmelerini sağlamak
 • İş yaşamına girerken gerekli kişisel imaj ve iletişim becerilerini kazandırmak
 • İş arama yöntemlerini anlamalarını, yaratıcı ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak
 • Etkili bir özgeçmiş oluşturmak, iş görüşmelerine hazırlamaktır.
 • Mezunlarımızla İlişkiler ve Mezun izleme, Kariyer Merkezimizin yürüttüğü diğer önemli bir görevdir. Üniversitemizden 2007 yılından bu yana mezun olan öğrencilerimizi izlemekteyiz. Merkezimiz, öğrencilerimizle de olduğu gibi mezunlarımız ile de sosyal mecralar, e-posta ve telefonlarla, kulüplerimizle veya yüz yüze görüşmelerle ilişkilere süreklilik kazandırmaktadır.
 • Sektör beklentilerine yönelik çalışmalarla, öğrencilerimiz iş yaşamı ile erken tanışmakta ve mezun olduklarında özel eğitimler, rol model çalışmaları ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizle yetkinliklerine göre iş bulma konusunda desteklenmektedirler.
 • 'İş Yaşamına En Yakın Üniversite' sloganına paralel geniş kamu (İŞKUR) ve özel kesim firma işbirlikleri ile öğrencilerimizin sektöre kazandırılmasında aracı olunmaktadır.
 • İş yaşamında başarılı mezunlarımızın eğitimi devam eden genç öğrencilerimize mentorluk yapabilmeleri için OKAN MEZUNLAR DERNEĞİ kurulmuştur. Üniversitemiz mezunlarla iletişimini, çok yönlü olarak daha etkin ağlarıyla da geliştirmektedir.

İşyeri Destekli Eğitim COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programı, öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı bir eğitimdir.

COOPerative Learning Programının amacı;

a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,

b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,

c) Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırarak, mezuniyet sonrası iş hayatına uyum sürelerini kısaltmak,

d) Öğrencilerin COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Eğitimi gereği görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, olarak tanımlanmıştır.

Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren, her yıl bir dönemlik süre içinde (8 hafta/dönem) öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır. 1.yarıyılın sonu en erken başlangıç ve 8.yarıyılın sonu en geç bitiş olmak üzere her birinin toplamı 40 işgünü olmak üzere toplamda 120 iş günü olarak üç dönemde tamamlanır.

İstanbul Okan Üniversitesi’nin fakülte ve yüksek okullarındaki bölümlerin COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim uygulayan programlarına kayıtlı öğrenciler:

 • İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler.
 • Bölümdeki COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim sertifikasına hak kazanmak için üç (3) dönem, sekiz (8) hafta işyerlerinde çalışarak (toplam 24 hafta veya 120 gün) tam zamanlı COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim almak ve başarılı olmak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin her bir dönem içersinde kesintisiz yapılması esastır. Şu kadar ki haftanın belirlenmiş günlerinde devamlılık teşkil edecek şekilde toplam süre tamamlanabilecektir.
 • Öğrenciler ortak eğitimlerini yaz ve/veya öğretim döneminde yaparlar.

İstanbul Okan üniversitesinde öğrenciler, bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan üniversite içinde veya yakın çevredeki firmalarda çalışma fırsatına sahiptirler.

İlgi ve becerileri doğrultusunda, Çalışan öğrenci programına başvuran öğrenciler eğer üniversite içerisinde çalışmak isterlerse, ihtiyaçlar ve uygunlukları ölçüsünde değerlendirilirler. Üniversite dışında çalışan öğrencileri, işbirliği yaptığımız danışmanlık firmaları aracılığı ile veya firmaların ihtiyaçlarına göre yönlendirerek uygun koşullarda çalışmalarına olanak sağlanır. Bu sayede iş deneyimi sağlanan öğrenciler, okurken para kazanmaya da başlar.

Ayrıca yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimizden, mezuniyetleriyle tam zamanlı çalışmaya devam edenler de mevcuttur.

Çalışma programları öğrencilerin ders saatlerine göre düzenlendiği için, derslerinin aksaması söz konusu olmaz.

Programa katılan öğrenciler, Üniversitemiz içerisinde bilgi işlem, kariyer merkezi, kütüphane, kurumsal iletişim ve tanıtım, öğrenci işleri, mali işler gibi birimlerde görev yapar.

Üniversitemiz dışında çalışan öğrencilerden bir kısmı CELEBİ HAVA Hizmetlerinde, SABİHA GÖKÇEN HAVAALANINDA, VIAPORT alışveriş merkezinde dönemsel olarak yarı zamanlı çalışmalar yapmaktadır.

İki yılda bir Kasım ayında Üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı’nın gerçekleştirdiği seçim sonucunda Öğrenci Konseyi üyelerini belirlenir ve birimleri oluşturulur. Öğrenci Konseyi üyeleri üniversitemiz içinde düzenlenen her türlü etkinliğinin koordine edilmesinde ve konseyin diğer çalışmalarının yürütülmesinde etkilidir. Öğrenci Konseyi bu çalışmalarını yürütürken üniversitemizdeki tüm birimlerle işbirliği içindedir.

İstanbul Okan Üniversitesi'nde tüm yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen bir çok öğrenci topluluğu aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi, İş Yaşamına Hazırlık ve Girişimcilik Dersleriyle desteklediği öğrencilerini, Kariyer ve Yaşam Programı’yla da sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını teşvik ediyor. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri, mesleki bilgi birikimlerinin yanı sıra sosyo-kültürel alanlarda da kendilerini en iyi şekilde geliştiriyorlar. Okan’lı öğrenciler 200 puanlık 'Kariyer ve Yaşam Programı' kapsamındaki 'Happy Life' ile golften Latin danslarına, tiyatrodan tenise kadar farklı branşlarda yeteneklerini geliştiriyor kariyer hayatında daha da avantajlı oluyor. Öğrencilerin, 'Kariyer ve Yaşam Programı'ndan başarıyla mezun olabilmeleri için farklı oranlarda puanlara sahip Kariyer ve Yaşam Dersi, İş Yaşamına Hazırlık Programı ve Mezuniyete Hazırlık Dersi’nden toplam 100 puan üzerinden 70 almaları gerekiyor. Öğrencilerin ayrıca, Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen Happy Life’tan da 100 üzerinden en az 70 almaları gerekiyor. HappyLife’ta Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, Squash, Golf, Yüzme gibi sporların yanında Dans, Müzik, Tiyatro, Satranç, Resim ve El Sanatları gibi kültür, sanat ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler her bir faaliyet için 20’şer puan kazanıyor. Hazırlık sınıfında başlayıp 3’üncü sınıfın sonunda tamamlanan, 1 kredili bir program olan Kariyer ve Yaşam Programı’nda başarılı olamayan öğrenciler mezun olamıyor.