Sıkça Sorulan Sorular - Kariyer Merkezi Müdürlüğü

MENU

Öğrencilerin eğitimleri sırasında kendilerini tanımalarında, kariyerlerinin planlanmasında destek sağlamak, iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi vermek ve mezuniyet sonrası kendilerini geliştirebilecekleri işlere yerleştirilmelerinde yol göstermek, İş Yaşamına En Yakın Üniversite” mottosuyla yola çıkarak öğrencilerimizin iş dünyasının tercih ettiği profesyoneller olabilmeleri için kişisel yetkinlikleri geliştirmelerini sağlayacak çalışmalar yaparak bir “Dünya İnsanı” olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında iş dünyasına hazırlanmasını sağlayan; profesyonel, kişisel ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunan, hazırlık sınıfından başlayarak 4. Sınıfın sonuna kadar süren bir gelişim programı olan KARİYER ve YAŞAM PROGRAMI’nı yürütmekteyiz.

Programın öğrencilere kazandırdıkları ;

 • Kendi yetkinliklerini tanımaları, geliştirmeleri ve kariyer planlarını daha öğrenci iken şekillendirebilmelerini sağlamak,
 • İş dünyasının aradığı ayırt edici yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • İş alanlarını ve sektörleri yakından tanıma fırsatı yaratmak,
 • Staj ve yarı zamanlı iş olanakları ile iş hayatını yerinde tanımalarını sağlamak.
 • İş yaşamına Hazırlık dersimizde cv hazırlama ve mülakat tekniklerini anlatarak ve sektörden insan kaynakları yöneticilerini davet ederek öğrencilerimizi iş yaşamına bir adım önde olmalarını sağlamak.
İş birliğimizin olduğu firmalarda yarı zamanlı çalışmak veya gönüllü staj yapmak isteyen öğrencileri, firmaların ihtiyaçlarına göre yönlendirerek ve yerleştirerek uygun koşullarda çalışmalarına olanak sağlamaktayız. İstenen pozisyon için aranan özellikler ve iş tanımlarına göre doğru öğrenci yönlendirerek hem çözüm ortaklarımızla olan iş birliğimizi sağlam temellere oturtmakta hem de öğrencilerimizin belirlediği hedefler doğrultusunda staj veya çalışma imkânı yaratmaktayız. Öğrencilerimizi yarı zamanlı işlere ve uzun süreli stajlara teşvik ederek mezuniyet sonrası rahat iş bulabilmeleri konusunda da desteklemekteyiz

Türkiye’de ilk defa uygulamasını üniversitemizin yaptığı ‘Kariyer ve Yaşam Programı’ çerçevesinde üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yönelik uyguladığımız ‘İş Yaşamına Hazırlık Dersi’ ile hedeflediğimiz; öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde kendilerini tanımalarını, kariyer seçeneklerini belirlemelerini, iş hayatında başarılı olmak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda; iş hayatına adım atacak gençlerimizin, kendine özgü dinamikleri olan bu yeni ortamı daha mezun olmadan tanımalarına, anlamalarına ve hazırlanmalarına; dolayısıyla çabuk uyum sağlamalarına destek olmaktır.

Dersin konuları ;

 • Öğrencilerin kişisel farkındalığını artırmak; kendilerini iyi tanımalarını, güçlü yanları ve gelişim alanlarını tespit etmelerini sağlamak
 • Kariyer ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemelerini sağlamak
 • Kariyer seçeneklerini belirlemelerini sağlamak
 • Kişisel vizyon oluşturmak ve hedef kavramlarını vermek
 • İş hayatının temel yapı taşları motivasyon, performans, proaktivite kavramlarına giriş yapmak
 • 'Öğrenci' olmaktan 'çalışan' olmaya geçerken değişecek olan dinamikleri yönetmelerini sağlamak
 • İş yaşamına girerken gerekli kişisel imaj ve iletişim becerilerini kazandırmak
 • İş arama yöntemlerini anlamalarını, yaratıcı ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak
 • Etkili bir özgeçmiş oluşturmak, iş görüşmelerine hazırlamaktır.

Mezunlarımızla İlişkiler, Kariyer Merkezimizin Mezunlarla Ofisi ile ortak yürüttüğü diğer önemli bir görevdir. Üniversitemizden 2007 yılından bu yana mezun olan öğrencilerimizi izlemekteyiz. Merkezimiz, öğrencilerimizle de olduğu gibi mezunlarımız ile de sosyal mecralar, e-posta ve telefonlarla veya yüz yüze görüşmelerle ilişkilere süreklilik kazandırmaktadır; Sektör beklentilerine yönelik çalışmalarla, öğrencilerimiz iş yaşamı ile erken tanışmakta ve mezun olduklarında özel eğitimler, rol model çalışmaları ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizle yetkinliklerine göre iş bulma konusunda desteklenmektedirler.

Bu bağlamda;

 • Mezunlarımıza ilişkin güncel verilerin tutulması,
 • CV Danışmanlığı, mülakat deneyimi,
 • Mezunlar ofisimizin duyurduğu iş ilanlarına gelen başvuruların takibi,
 • Kariyer gelişimlerine yönelik projeler geliştirilmesi,
 • Hangi sektör, firma ve pozisyonlarda çalıştıklarının takip edilmesi,
 • Mesleki fuar, kongre, seminer ve konferanslar konusunda bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirir.

“Kariyer Merkezimiz, İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganına paralel geniş firma işbirlikleri ile öğrencilerimizin sektöre kazandırılmasında aracı olmaktadır. 700’e yakın farklı sektörlerden şirket ve kurumlar ile tesis ettiğimiz verimli ve sürekli iş birliklerimiz sayesinde mezunlarımızın işe yerleşmelerinde ve kariyer yollarında destek olarak mezun ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

İşyeri Destekli Eğitim O’COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim programı, öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı bir eğitimdir.

Son sınıf öğrencilerimiz için uyguladığımız O’COOP eğitim programı kapsamında öğrencilerimize repütasyonu güçlü, iş dünyasının gerekliliklerini öğrenebileceği, kendisini yetiştirebilecek bir kurumda uzun dönem çalışma imkanı sağlamaktayız. Kurum’un O’COOP programını tamamlamış öğrencilerimizden, kurum kültürünü öğrenmiş ve görev tanımını içselleştirmiş hazır kaynak elde etmiş olması, öğrencilerimizin mezun duruma geldiklerinde iş teklif alma şanslarını arttırmaktadır.

O’COOPerative Learning Programının amacı;
a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,
b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,
c) Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırarak, mezuniyet sonrası iş hayatına uyum sürelerini kısaltmak,
d) Öğrencilerin O’COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Eğitimi gereği görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, olarak tanımlanmıştır.

Mühendislik Bölümleri için;
Öğrencilerin 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminden itibaren öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır. O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim dönemi 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminde başlar ve 7. ve 8. yarıyıllar ile gerekirse sonraki yarıyıllarda ve yaz dönemlerinde devam eder. Böylece öğrencinin kesintisiz olarak O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programını sürdürmesi sağlanır. Öğrenciler eksik kalan çalışma sürelerini başarılı olarak tamamladığında O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim sertifikası almaya hak kazanır.

Bölümdeki öğrenciler O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim sertifikasına hak kazanmak için 630 çalışma saatinden az olmamak üzere O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim'i almak ve başarılı olmak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin her bir dönem içerisinde kesintisiz yapılması esastır. Şu kadar ki haftanın belirlenmiş günlerinde devamlılık teşkil edecek şekilde toplam süre tamamlanabilecektir.

Öğrenciler:
İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler.
Öğrenciler ortak eğitimlerini yaz ve/veya öğretim döneminde yaparlar.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölümleri için;
Öğrencilerin son sınıfın 2. yarısında (8. öğretim döneminde) öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır.

Öğrenciler:
İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler. Öğrenci O’COOP programından kredi alacaktır

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü için;
Öğrencilerin son sınıfın 2.yarısında (8. öğretim döneminde) öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır.

Öğrenciler:
Son sınıf öğrencileri bu programa zorunlu katılmak durumundadır. Öğrenci O’COOP programından kredi alacaktır.