Klinik Psikoloji

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Klinik Psikoloji
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Arif Haldun Soygür

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile eğitim, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzman klinik psikologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında mezun klinik psikologların, psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına ve uygulamalarına hâkim, ölçme ve klinik değerlendirmede ve klinik araştırma yöntemlerinde yetkin uzmanlar olmaları programın ana hedeflerindendir. Mezun olan öğrencilerimizin, iç görü sahibi, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayatları boyunca geliştirmeyi sorumluluk alan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim yenileyen ve etik değerlere bağlı olarak mesleki sorumluluklarını yerine getiren mezunlar olmaları programın temel amacıdır.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 11 ders (10 ders + seminer dersi) ve 30 krediden ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 11 ders ve 33 krediden ve bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • KPSİ501Klinik Görüşme Becerileri ve Semiyoloji
 • KPSİ505İleri Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
 • KPSİ507Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I
 • KPSİ503İleri Psikopatoloji ve Olgu Formülasyonu
 • SBE-500Seminer
 • KPSİ508Bilişsel ve Davranışçı Terapiler II
 • KPSİ502Meslek Etiği
 • KPSİ504Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi
 • KPSİ506İleri İstatistik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • KPSİ565Psikodinamik Psikoterapi Uygulama ve Süpervizyonu
 • KPSİ561Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları ve Süpervizyonu
 • KPSİ566Travma Psikopatolojisi ve Müdahale Yöntemleri
 • PSİ525Kadın Çalışmaları
 • Uzmanlık Tezi/Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Diploması
 • Lisans Transkripti
 • Adli Sicil Kaydı (E-devletten olabilir)
 • İkametgah Belgesi ( E-devletten olabilir)
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • ALES Sonuç belgesi (Tezli Program için - Eşit Ağırlık 55 puan)
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu