Programın Yapısı

MENU

Tezli Program toplam 32 kredilik ders yükü ile 9 ders ve seminer ve bilimsel kriterlere uygun tezi kapsamaktadır. Tezsiz Program ise 35 kredilik ders yükü ile 10 ders, seminer ve bilimsel bir araştırmayı içeren bitirme projesini kapsamaktadır. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı alt uzmanlık dallarına ayrılmakta olup bu dallar ise;

 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Psikiyatri Hastalıkları Hemşireliği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelikte Yönetim
 • Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Hemşirelik Esasları
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Hemşirelikte Eğitim