Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (İngilizce)

MENU
Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (İngilizce)

Otomotiv alanındaki konularda yetkinleşmiş, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi ile donatılmış, araştırmacı ve alanında uzman mühendislere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul OKAN Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 'Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles' başlıklı bir yüksek lisans programı hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Türkiye’deki otomotiv firmalarının hemen tamamı uluslar arası niteliktedir. Araçların tasarım sürecinde yerli ve yabancı mühendisler ortaklaşa çalışmaktadırlar. Bu nedenle otomotiv fabrikalarında ve özellikle ArGe çalışmalarında yaygın olarak İngilizce kullanılmaktadır. Ders programının İngilizce olarak hazırlanış nedeni budur.

Bu yüksek lisans programının amacı aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

- Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir program uygulamak,
- Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
- Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar alanında öncü olmak,
- Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
- Sanayi kuruluşlarında uzunca bir süre çalışan ve bilgileri eskiyen mühendisleri, bu program ile yenilemek,
- Otomotiv sanayisinin ArGe projelerine katılmak ve rekabetçiliğine katkı yapmak.