Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar
Program Türü: Tezli
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Turgay Pamuk

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Otomotiv Endüstrisinin genel olarak kendi alanı olan motor, şasi, gövde, güç aktarım gibi konularda çalışma yaptığı bilinmekle beraber, özel olarak ise iki faktörden çok etkilendiği iddia edilebilir.

İlk faktör bilgi teknolojisindeki sürekli gelişimdir. Günümüzdeki araçlar, nanoteknoloji ve mikroelektroniği kullanan haberleşme ve bilgisayar teknikleriyle donatılmıştır. Bu sistemler araç sürücüsüne önemli ölçüde destek olanakları sunmaktadır. Bu olanaklar ESP (elektronik stabilite programı), gece görüş yardımcısı, cruise control, navigasyon, aktif süspansiyon kontrolü, yolcu ve yaya güvenlik tedbirleri ve hatta yorgun sürücü algılayıcısıdır. Yakın zamanda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının Araçtan Araca (V2V), Araçtan Altyapıya (V2I) iletişim ile sürücüsüz araçlar (otonom) davranışları üzerine yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir.

Otomotiv endüstrisini etkileyen ikinci faktör ise araçların sera gazı emisyonları ve bunların küresel ısınmaya yaptıkları olumsuz etkilerdir. Düşük atık sera gazları bakımından olumlu özellikleri bulunan elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar üzerindeki araştırma ve geliştirmenin bir süreden beri devam ettiği ve az sayıda ticari uygulamanın da başlamış olduğu bilinmektedir. Kısa bir süre içerisinde, elektrikli araçların piyasada daha çok yer alacağı, fabrikalarda üretim hatlarının kurulacağı ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda özetlenen yeni konularda yetkinleşmiş, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi ile donatılmış, araştırmacı ve alanında uzman mühendislere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 'Automotive Mechatronics and Intelligent Vehicles' başlıklı bir yüksek lisans programı hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Türkiye’deki otomotiv firmalarının hemen tamamı uluslararası niteliktedir. Araçların tasarım sürecinde yerli ve yabancı mühendisler ortaklaşa çalışmaktadırlar. Bu nedenle otomotiv fabrikalarında ve özellikle ArGe çalışmalarında yaygın olarak İngilizce kullanılmaktadır. Ders programının İngilizce olarak hazırlanış nedeni budur.

Bu yüksek lisans programının amacı aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

 • Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir program uygulamak,
 • Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
 • Otomotiv Mekatroniği ve Akıllı Araçlar alanında öncü olmak,
 • Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
 • Sanayi kuruluşlarında uzunca bir süre çalışan ve bilgileri eskiyen mühendisleri, bu program ile yenilemek,
 • Otomotiv sanayisinin ArGe projelerine katılmak ve rekabetçiliğine katkı yapmak.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • AUTO523Advanced Vehicle Dynamics
 • AUTO529Advanced Internal Combustion Engines
 • AUTO527Automotive Electrics and Electronics
 • AUTO525Intelligent Automotive Production
 • AUTO521Advanced Topics in Engineering Mathematics
 • AUTO524Vehicle Dynamics Control
 • MCHT626Theory and Design of Advanced Control Systems
 • AUTO526Autonomous Vehicles
 • AUTO528Vehicle Perception in ROS
 • AUTO525Intelligent Automotive Production
 • AUTO571M.Sc. Thesis

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - Sayısal en az 55 puan)
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 55 puan alması
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL, en az 55)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor