MENU

TEZLİ Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) en az 55 (ellibeş) seviyesini elde etmiş Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilebilir. Bunun yanında, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği programı mezunları 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesinde 1 yarıyıllık ders programıyla ana programı takip edebilirler.

Program için 18 ders önerilmiş olup, her dersin kredisi 3'tür. Bunlar Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler olarak iki başlık altında toplanmıştır. Öğrencilerin mezun oluncaya kadar en az 21 kredilik dersi başarmış olması, danışman öğretim elemanının belirlediği kredisiz bir seminer dersini ve bir yüksek lisans tezini başarması gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi ve kredileri aşağıda belirtilmiştir.