Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar Lojistik Yönetimi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Programdan mezun olan öğrenciler için, Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde, Lojistik Şirketlerde (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar), Taşıma İşleri Organizatörlerinde (Freight Forwarders), Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketlerinde, Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde, Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşlarında, Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümlerinde, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Lojistik Dairesi ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde, iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde Lojistik Uygulama Birimlerinde istihdam olanakları bulunmaktadır.