Programın Amacı

MENU

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile eğitim, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzman klinik psikologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında mezun klinik psikologların, psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına ve uygulamalarına hâkim, ölçme ve klinik değerlendirmede ve klinik araştırma yöntemlerinde yetkin uzmanlar olmaları programın ana hedeflerindendir. Mezun olan öğrencilerimizin, iç görü sahibi, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayatları boyunca geliştirmeyi sorumluluk alan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim yenileyen ve etik değerlere bağlı olarak mesleki sorumluluklarını yerine getiren mezunlar olmaları programın temel amacıdır.