Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmak,
  • Noter onaylı Lisans Diploması örneği,
  • Not Çizelgesi (transcript) Noter onaylı,
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.