Program Başkanının Mesajı

MENU

Son yıllarda yaşanan gelişmeler; araştırma ve geliştirmeye önem veren, kendisini ve ürünlerini yenileyen, üretim maliyeti düşük, kaliteli ve çevre dostu ürünler meydana getiren şirketlerin ayakta kalabildiğini göstermektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmaların sayısı günümüzde 25.000'nin üzerine çıkmıştır. Bu firmalara tedarikçi olarak destek veren Türk yan sanayi firmalarının sayısı da artış göstermektedir. Bu açıdan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi sanayimizin rekabetçiliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarar sağlayacaktır.

Günümüz teknoloji güdümlü sanayi dünyası işletme yönetimlerine aşılması gereken yeni karmaşık ve rekabetçi sorunlar getirmektedir. Özellikle uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini sürdürmek isteyen ve yabancı firmalara üretim yapan firma sayısının artması ARGE ve teknoloji yönetimi konularını gündeme getirmektedir. Sadece teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile göremeyen mühendis ve yöneticilerin yerini alacak yeni tip profesyonellere duyulan ihtiyacı karşılamak gerekmektedir. Bu noktada, Mühendislik Yönetimi YL Programı, mühendislik formasyonu ile temel işletme ve yönetim konularının bütünleştirilmesini sağlayan eğitim programı ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonellerin yetiştirilmesine imkan verecektir. Bilindiği üzere, OKAN Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İngilizce Otomotiv, Makina, Mekatronik, Bilgisayar ve Elektrik Elektronik lisans programları bulunmaktadır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, daha önce açılmış diğer programların olanaklarından (öğretim üyesi, laboratuar, tez yönetimi, yazılım ve donanım olanakları vs) da yararlanacaktır.

İstanbul OKAN Üniversitesi Akfırat yerleşkesi, bulunduğu il ve bölge itibari ile hizmet ve üretim sektörlerinin yoğun olarak yerleştiği merkezi bir konuma sahiptir. Farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalara yakın olması, bu firmalarda çalışan ve eğitim durumlarını yükseltmek isteyen aktif mühendislerin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, bu firmalar ile yapılabilecek proje ve fikir iş birliklerine de imkân sağlamaktadır. Okan Üniversitesinin Gebze Organize Sanayi (GOSP) ve Otomotiv Yan Sanayi'ne ( TOSP) yakın konumu yanı sıra aynı bölgede faaliyet gösteren yan sanayiye ait fabrikalar bulunmaktadır. Bu bakımdan Okan üniversitesinin konumu, söz konusu şirketlerin ziyaret edilmesi, staj imkânlarının yaratılması ve ortak araştırma projelerinin oluşturulup yürütülmesi için fevkalade uygundur.