Programın Amacı

MENU

Tıp bilimi sürekli gelişmektedir. Sağlık alanında ileri teknoloji kullanımı giderek artmaktadır. Ülke nüfusunun artması ve sağlık politikalarındaki değişim ile birlikte her geçen gün özel ve kamu sağlık kuruluşu sayısı artmaktadır. Buna ilave olarak hastaların ve yakınlarının sağlık kuruluşlarından beklentileri artmaktadır. Bu şartlar altında hasta odaklı, hasta ve çalışan güvenliğini temel alan kaliteli sağlık hizmeti verilmesi gündeme gelmektedir.

Bu programda; sağlık hizmetlerinin sorunlarını görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirliyerek uygun planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.