Öncelikli Araştırma Konuları

MENU
 • Su Kaynakları
 • Hidroelektrik Santrallerin Tasarımı
 • Taşkın Analizi ve Taşkın Alanlarının Yönetimi
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Havza Hidrolojisi
 • Çift-poroziteli yeraltı suyu modelleri
 • Nehir Islahı
 • Kentsel Drenaj Sistemleri
 • Zemin İyileştirmesi
 • Temel Mühendisliği
 • Şev Duraylılığı ve Islahı
 • Zemin Mekaniği Arazi Karakterizasyonu
 • Toprak Dolgu Barajlar
 • EPS-Blok Geofoam
 • Geosentetikler
 • Konsolidasyon
 • Lifli Betonlar
 • Polimer Betonları
 • Yüksek Dayanımlı Betonlar
 • Kendiliğinden Yerleşen Betonlar
 • Kompozit Malzemeler
 • Yeşil Binalar
 • Nanoteknolojinin Yapı Malzemelerinde Kullanımı
 • Betonarme Prefabrike Yapılar ve Birleşim Tasarımı
 • Tarihi Yapılarda Onarım ve Güçlendirme
 • Karbon Elyaf ile Güçlendirme Yöntemleri
 • Betonarmede Aderans ve Kenetlenme
 • Yapısal sağlık kontrolü, saha testleri ve izlenmesi
 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 • Rötre ve Sünmenin Yapısal Etkileri
 • Yapı Sistemlerinde Onarım ve Güçlendirme
 • Nümerik modelleme ve dinamik analiz
 • Ulaştırma Planlaması
 • Ulaştırma Modellemesi
 • Demiryolu İşletimi
 • Demiryolu Hat Kapasitesi
 • Karayolu Güvenliği
 • Çizelgeleme ve Yeniden Çizelgeleme
 • Yapay Zeka Sistemleri
 • Karar Destek Sistemleri
 • Simülasyon
 • İnşaat sektöründe risk yönetimi
 • Proje yönetimi
 • Yeşil binalar