Programın Yapısı

MENU
  • Özel Hukuku Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Hukuku ve Sağlık Hukuku olmak üzere iki adet modülle birlikte uzmanlaşma imkanı sunar Uzmanlaşmak istenen alana göre seçilmesi gereken dersler farklılık göstereceğinden kayıt yapılırken hangi program ya ve modüle kaydolmak istendiği belirtilmelidir.
  • Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
    - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Hukuku Modülü (Tezli/Tezsiz)
    - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Sağlık Hukuku Modülü (Tezli/Tezsiz)
  • Tezsiz program ve modüller, 9 seçimlik ders, 1 zorunlu ders ve bitirme projesinden oluşur.
  • Tezli program ve modüller, 6 seçimlik ders, 1 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.
  • Tezli ve tezsiz programdaki öğrencilerin özel hukuk alanında araştırma yetkinliklerini geliştirmeye yönelik seçmeli dersler ve içerikleri, her dönemin başında programın internet sayfasından ilân edilir ve öğrencilere duyurulur.
  • Programın dili Türkçe’dir