Programın Yapısı

MENU
  • Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.
  • Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.