Programın Yapısı

MENU

Program 3 dönemden oluşmakta ve tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.