Programın Amacı

MENU

Tezli Program

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde kamu hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Tezsiz Program

İstanbul Okan Üniversitesi ise Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı çerçevesinde, özellikle Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Ekonomi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku gibi kamu hukuku alanlarında akademik devamlılığın yanı sıra hem kamu hem de iş dünyasında yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı ile kamu hukuku alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapan bir hukukçunun çok disiplinli hukuk bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, yüksek lisans ve doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir.