Uluslararası Ticaret

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Uluslararası Ticaret
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Topçuoğlu

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Küreselleşmenin hakim olduğu yüzyılımızda, gelişen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda, dış ticaret vizyonuna da, içerisinde ekonomik ve ticari ilişkilerden iş kültürlerine, ulaşım ve lojistikten, markalaşmaya, kalite ve standartlardan ambalajlamaya kadar bir dizi bileşenin yer aldığı çok daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini bize göstermektedir. Dünya ticaretinde başarı kazananların öyküleri incelendiğinde tam odaklanmanın temel alındığı ve olaya bütün olarak bakılarak gerekli stratejik planlamanın yapıldığı görülmektedir. Başarının diğer bir ölçütü de dış ticaret konusunda bilgili ve donanımlı, uluslararası ticaret kurallarının farkında, değişimleri ve gelişmeleri yakından izleyen, bunu da işlerine adapte edebilen nitelikli insan gücünün varlığıdır.

Bu gücün yaratılmasına olanak sağlayacak bir açılım olan yüksek lisans programımızda temel amaç dış ticarete yönelik iş yapan kurum ve kuruluşlarda görev alan ya da dış ticarete açılmak isteyen kuruluşlarda konu ile ilgilenenlerin bu konuda gereksinim duyduğu bilgi eksikliklerini gidermek, yapılacak uygulamalarla konuyu pekiştirmek, yazılacak tezler ile de alanın gereksindiği konuları açığa çıkarmak ve genişleyen sayıdaki öğretim üyesi açığını kapatmaktır.

Bu konulara ilgi duyuyorsanız, kendinize uluslararası ticaretin derinliklerinde yer vermek istiyorsanız sizleri bu programa davet ediyoruz.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 33 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • DMBA515Uluslararası Ticaret Operasyonları
 • DMBA533Kültürlerarası İletişim, Yönetişim ve Müzakere ve Satış Yönetimi
 • DMBA511Uluslararası Ticaret Modelleri ve Örgütleri
 • DMBA580Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Bankacılık İşlemleri, Teşvik Sistemleri
 • DMBA586Uluslararası Ticarette Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi
 • DMBA523Gümrük İşlem ve Uygulamaları
 • SBE-500Seminer
 • DMBA517E-Ticaret ve Uluslararası Ticaret Bilişimi
 • DMBA581Uluslararası Ticarette İstihbarat ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • DMBA585Küresel Ekonomi Hedef Pazarlar ve Türkiye'nin Rekabet Gücü
 • DMBA529Güncel Sektörel Uluslararası Ticaret Konuları ve Analizi
 • DMBA531Uluslararası Ticaret Girişimciliği ve İnovasyon
 • DMBA583Uluslararası Ticarette Kalite, Standart, Ambalaj ve Risk Yönetimi
 • LMBA511Lojistik Yönetimi
 • LMBA521Tedarik Zinciri Yönetimi
 • DMBA537Uluslararası Ticaret Hukuku
 • TMBA525İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan (Eşit Ağırlık) almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu