Uluslararası Ticaret

MENU
Uluslararası Ticaret

Bölümümüzün özelliklerini üç bölümde toplamamız mümkündür. Uluslararası Ticaret konusu gündeme geldiğinde iş dünyasında yakınılan bir konu tek yönlülüktür. Yani ithalat ile ilgilenen, ihracatı bilmez, gümrük ile ilgilenen dış ticaretin finansmanını bilmez, sigorta ile ilgilenen teşvik sistemini bilmez ve konu dağınık olarak sektörle bir yerlerde bırakılmıştır. Korkulan ve girilmekten çekinilen bir haldedir.

İşte bu noktadan hareketle programımız oluşturulurken öncelikle dış ticaretin bileşenleri ele alınmış, dış ticarete konu olan belgeler ve bunların yönetimi, dış ticaretin ulusal ve uluslararası kuralları, nakliyesi, sigortası, finansmanı, teşvik ve devlet destekleri, uluslararası sözleşmeler, bankacılık işlemleri, gibi tüm bileşenleri ile bütün olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sektörlerin ihtiyacına cevap verecek niteliği ile önemli ölçüde farklılık sağlamaktadır. Birinci Bölümde, resmi bütün olarak görmeyi amaçlamış bulunmaktayız.

İkinci Bölümde ise konunun sektörlere yakınlaşarak yürütülmesi düşüncesidir. Yapılan çalışmalar, araştırmalar, kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ile sektörlerin ihtiyaçlarının Üniversite - Sektörler iş birliği ile daha geniş boyutu ile ele alınması, sektörlerin talep ettiği araştırma ve incelemelerin Üniversitemizde yapılması, ticaretin kurallarının uygulanması yolundaki ölçümlemeler, araştırmalar analizlerin de yine Üniversitemiz kanalı ile kamuoyu ile buluşması temel amacımızdır. Bu nedenle öğretim üyelerimizi, büyük ölçüde sektörden gelen, yıllardır bu işin içinde, konunun bir fiil uygulayıcı olan kişiler arasından seçerek bu sürecin rahat işlemesini sağlamak yolunda adım atmış bulunmaktayız.

Üçüncü Bölümde ise öğrencilerimizin donanımlarının daha birinci sınıftan başlayarak, kariyer planı çerçevesinde ele alınmasıdır. Uluslararası Ticarete konu olan kurum ziyaretleri ile, bu konu ile ilgili en üst düzeydeki kişilerin okulumuza daveti ile onlarla buluşup, fikir ve deneyim paylaşılması ile, her yıl sonunda alanları ile ilgili yerlerde İş Yaşamına Hazırlık Programı çerçevesinde çalışıp, konuların pekiştirilmesinin sağlanması, yapılan araştırma ve projelere katılımlarının sağlanarak, bakış açılarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.