Programın Yapısı

MENU

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı’na;

  • Geomatik Mühendisliği
  • İnşaat mühendisliği
  • Harita ve Kadastro
  • Jeodezi ve Fotogrametri
  • Jeodezi
  • Şehir Planlama
  • Ziraat Mühendisliği
  • Mimarlık lisans programı mezunları başvurabilir.

Başvurulan alanda iş deneyimini - uzmanlığını - yöneticiliğini kanıtlayan tüm lisans/yüksek lisans mezunları Program Yürütücüsünün önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa kabul edilir. Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olarak iki kategoride verilecektir. Tezli programda lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanırken; tezsiz programda ülkenin gereksinimlerini karşılayacak uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı Disiplinlerarası bir yüksek lisans programıdır. Dünya genelinde de yaygın olarak ihtiyacı hissedilen, yerel yöneticilerin ilgi alanına girerek öne çıkan bir uygulamadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu konuda çeşitli düzeyde eğitim ve uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.