Uluslararası İlişkiler

MENU
Uluslararası İlişkiler

Bölümümüz çok disiplinli bir yaklaşım izlemekte ve öğrencilerimize ikinci bir dil öğrenme ve uluslararası anlaşmalarla ilişkili olduğu Avrupa ve ABD üniversitelerinde okumaları için cesaretlendirmektedir.

Öğrencilerimiz ilk dört sömestr (iki yıl) siyaset bilimine giriş, siyasi düşünce tarihi, uluslararası ilişkilere giriş, istatistik, ekonomi ve hukuk gibi derslerle uluslararası sistemin oluşumu, gelişimi ve devletlerarası ilişkiler hakkında temel bilgileri özümserken, sonraki dört sömestrde (son iki yıl) politika ağırlıklı dersler görerek teorinin pratiğe nasıl geçtiğini (ya da geçemediğini) öğrenirler.

Son iki yılda dersler küresel ve bölgesel değişimler ve politikalara eğilir. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ortadoğu ve Avrasya bölgelerinin kalbinde yer alan, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan ülkemizin küresel sistemdeki yeri ve çevre bölge ve ülkelerle ilişkilerini konu alan bir ders programı sunar.