Uluslararası İlişkiler

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Uluslararası İlişkiler
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Umut Azak

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüzde uluslararası ilişkiler geleneksel siyaset bilimin ve devletlerarası diplomasinin sınırlarını aşmış, ekonomik ve ticari ilişkiler uluslararası alanda daha da önem kazanmıştır. Ortadoğu ile Avrasya bölgelerinin kalbinde yer alan, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan ülkemizde uluslararası ilişkilerin bu değişen dinamiklerini anlayan ve sorgulayabilen iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bu programın amacı uluslararası ilişkilerde ekonomi, siyaset ve diplomasinin bağlantılarını bilerek profesyonel yaşamda bu bağlamda düşünebilen, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, tercih ettiği bir yabancı dilde de derdini anlatabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Uİ501 Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Uİ503 Uluslararası Güvenlik
 • Uİ502 Uluslararası Örgütler
 • Uİ504 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Uİ509 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular
 • Uİ508 Türk Dış Politikası
 • Uİ515 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
 • Uİ510 AB Kurumları ve Politikaları
 • Uİ512 Türkiye'de Siyasi Partiler
 • Uİ514 Avrasya'da Siyaset ve Toplum
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.