Uluslararası İlişkiler

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Uluslararası İlişkiler
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Umut Azak

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüzde uluslararası ilişkiler geleneksel siyaset bilimin ve devletlerarası diplomasinin sınırlarını aşmış, ekonomik ve ticari ilişkiler uluslararası alanda daha da önem kazanmıştır. Ortadoğu ile Avrasya bölgelerinin kalbinde yer alan, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan ülkemizde uluslararası ilişkilerin bu değişen dinamiklerini anlayan ve sorgulayabilen iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bu programın amacı uluslararası ilişkilerde ekonomi, siyaset ve diplomasinin bağlantılarını bilerek profesyonel yaşamda bu bağlamda düşünebilen, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, tercih ettiği bir yabancı dilde de derdini anlatabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Uİ501 Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Uİ503 Uluslararası Güvenlik
 • Uİ502 Uluslararası Örgütler
 • Uİ504 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • FIN502 Uluslararası Ekonomi
 • Uİ509 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular
 • Uİ508 Türk Dış Politikası
 • Uİ515 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
 • Uİ510 AB Kurumları ve Politikaları
 • Uİ512 Türkiye'de Siyasi Partiler
 • Uİ514 Avrasya'da Siyaset ve Toplum
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.