Program Yapısı

MENU

Tezli program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders), kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.