Programın Yapısı

MENU

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, tüm Mühendislik ve Mimarlık lisans programı mezunlarına açıktır. Mühendislik alanı dışından gelen öğrenciler kendilerine önerilen bilimsel hazırlık programını tamamlama koşuluyla bu programa kabul edilir. Bu ön koşulları sağlayan adaylar mülakat sınavına alınacaklardır. Değerlendirmede esas alınacak başarı notunun % 50'si ALES notu ve % 50’si mülakat notundan oluşacaktır.