Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine Atıcı

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı; dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmiş, bilimsel araştırma yapabilmenin temellerini öğrenmiş, klinik bilgileri geliştirerek farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini spesifik olarak uygulayacak duruma gelmiş, mesleki konularda bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, paylaşmayı, üzerinde tartışmayı öğrenmiş, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversite ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımını yerine getirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 25 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 31 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • FTR 512 İleri Tedavi Edici Egzersizler
 • SAY 551 Epidemiyoloji
 • FTR 502 Hareket Analizi ve Değerlendirme
 • FTR 503 İleri Egzersiz Fizyolojisi
 • FTR 501 Seminer
 • FTR 505 Muskuloskelatal Rehabilitasyonu
 • FTR 509 Mobilizasyon ve Manipulasyon Yöntemleri
 • FTR 507 Serebrovasküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • FTR 513 Pediatrik Rehabilitasyon
 • FTR 504 Geriatrik Rehabilitasyon
 • FTR 51 Lenfödem ve Rehabilitasyonu
 • FTR 511 Romatolojik Rehabilitasyon
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az az 55 puan (Sayısal) almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu