Lojistik Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezsiz – Uzaktan Eğitim
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Saka

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin bütünleşmiş ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Entegrasyonun sınırları lojistiğin sınırlarını oluşturur. Daha çok bütünleşme daha yüksek düzeyde uzmanlık ve bilgi teknolojisi gerektirir. Özellikle, küreselleşen dünyamızda belirli fiyat dilimlerindeki ürünler arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak etkin ve verimli lojistik ile sağlanabilir. Dünyada üretim veya satış şirketlerinin çoğu lojistik faaliyetlerini hızla, dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı altında, işi lojistik olan firmalara vermektedir. Lojistik, şirketlerin hatta tedarik zincirlerinin rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Böyle bir alanda ülkemizin yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinimi vardır. Lojistik, matematik, yöneylem araştırması, işletme, ekonomi, uluslararası ticaret, bilişim, hukuk v.b. birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların bir sistem dahilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Bu gerçekler, Türkiye’de Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Lojistik kavram ve sektörünün ülkemizde yeni olması konuyu bilen uzmanlara geniş iş olanakları sunmaktadır. Ülkemizde gerek lisans gerekse yüksek lisans kategorisinde lojistik eğitim ve öğretimi yeterli düzeyde değildir. Genelde meslek yüksekokulu ve yüksekokul düzeyinde vardır. Programda yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış ve sektöre en hızlı uyum sağlayacak mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç sektörün gereksinme duyduğu uzmanları sektörün hizmetine sunmaktır. Programı yürütecek olan Uluslararası Lojistik Bölümü, lojistik yönetimindeki çağdaş bilimsel gelişmeler ile ülke gereksinimlerini temel alan ders planıyla ve bu programda ders verecek İktisadi ve Ticari Bilimler ile Mühendislik Fakültelerinin uzman öğretim elemanlarıyla lojistik yönetimi alanında yetkin mezunlar vermeği hedeflemektedir. Ders planı, mezunlarına, İşletme, Lojistik ve Yönetim bilgi ve becerilerini dengeli bir şekilde kazandıracak şekilde tasarımlanmıştır.

Programın İçeriği

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • LMBA 511 Lojistik Yönetimi
 • LMBA 513 Üretim ve Stok Yönetimi
 • LMBA 533 Taşımacılık Yönetimi
 • LMBA 521 Tedarik Zinciri Yönetimi
 • LMBA 525 Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
 • LMBA 517 TZY Planlama ve Modelleme
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Seçmeli Ders 4
 • Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu