Lojistik Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezsiz – Uzaktan Eğitim
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem Demir

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Üretimin alt faaliyeti olarak Lojistik Yönetimi ile uluslararası ticaretin önemli bir işlevi, kaldıracı olan Tedarik Zinciri Yönetimlerinde, kesişen iş süreçleri ve kararların olmasına rağmen genel anlamda birbirinden farklı yapıda olup; lojistik, Tedarik Zincirinin sadece bir bileşeni olduğu; teknik, bilimsel süreç ve kavramların yer aldığı birer disiplinlerdir. Bu sebeple gerek ulusal gerekse uluslararası konumda hem sektörün gelişmesi hem de bunlardan hizmet alan müşteri memnuniyeti ve saygınlığının artması için sektöre, lojistik saha tecrübesi yoğun danışman desteğine sahip akademisyenlerimiz ile şirket çalışanlarına; yönetsel yetenekleri gelişmiş, eğitimli ve donanımlı/nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflemiştir.

Ülkemizin uluslararası arenada lojistik performans indeksine bakıldığında Eğitimli personellere ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Bu eğitim gerekliliği mevcut çalışanların kendilerini geliştirmesini de kapsamaktadır. Lojistik, Tedarik Zinciri ve Eğitime bakış açısını anlatan Sloganımız, “Lojistik nefes, tedarik zinciri ise hayattır. Bir nefesi hayata dönüştüren ise eğitimdir”.

Programın İçeriği

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • LMBA 511 Lojistik Yönetimi
 • LMBA 513 Üretim ve Stok Yönetimi
 • LMBA 533 Taşımacılık Yönetimi
 • LMBA 521 Tedarik Zinciri Yönetimi
 • LMBA 525 Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
 • LMBA 517 TZY Planlama ve Modelleme
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Seçmeli Ders 4
 • Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Erol TEKİN - Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
Planlarım arasında olmamasına rağmen askerliğimi uzatmak için başladığım bu bölümde kısa bir süre içerisinde seçtiğim yüksek lisans bölümünden dolayı mesleğimi elde etmiş oldum ve sektör değiştirerek yüksek lisansım ile aynı mesleği icra etmiş oluyorum. Bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen alan çalışanlarına tavsiye ederim.


Ertan ARSAL - Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
Okan Üniversitesi'nin köklü bir eğitim kurumu olduğunu biliyordum . Özellikle Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanındaki eğitim altyapısı ile Türkiye'deki sayılı üniversiteleri arasında olduğunu düşünüyorum. Tercihimi bu yüzden Okan Üniversite'sinden yana kullandım. Her biri alanında uzman akademisyenlerden aldığımız eğitimler iş hayatı için bizlere büyük kazanımlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra, eğitimler sırasında her biri farklı sektörlerde çeşitli görevlerde bulunan arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalıyor ve paylaştığımız deneyimlerle birbirimize katkı sağlamış oluyoruz. Tüm arkadaşlara Okan Üniversitesinde yüksek lisans yapmalarını tavsiye ederim.