İnsan Kaynakları Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Beynaz Uysal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüzde işletmelerin insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetiminde ve alınan kararların yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. İşletmelerin rekabette farklılıklarını ve üstünlüklerini ortaya çıkarmasında, aynı zamanda çalışanların iş tatminini, bağlılığını ve çalışma barışının sağlanmasında yöneticilerinin bu süreç içindeki rolleri ve etkinliği giderek önem kazanmaya başladı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Bu programla katılımcılara, insan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasında; insan kaynakları yönetiminin işletme içindeki yeri, fonksiyonlarının özellikleri ve önemi üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte işletmenin büyümesine ve gelişimi için gerekli olan sistemsel yönetim konuları; insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetim sistemleri, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku uygulamalı şekilde aktarılacaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynaklarında Stratejik Yönetim
 • İş Hukuku
 • İşe Eleman Alma ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Yönetim Sistemleri
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • Endüstriyel İlişkiler
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
 • Araştırma Yöntemleri
 • Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu