İnsan Kaynakları Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Beynaz Uysal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüz koşullarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışan/çalışacak kişiler, devam eden iş yaşamları yanında alanla ilgili gerekli bilimsel bilgi ve yöntemleri bilmeye, bunları karşılaştıkları durum ve sorunlarda kullanmaya ve gelişmeleri takip etmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bir eğitimin başarısı, öğrenilenlerin ne kadar hayata aktarıldığı ile ilgilidir. Bu yüzden eğitim içeriğinin mümkün olduğu kadar uygulamaya yönelik ve kullanılabilir olması önemlidir. Bu programın amacı, bilimsel bilgi ve yöntemleri bilen, bunları uygulamaya aktarabilen, bildiklerini karşılaştıkları sorunları çözmede kullanabilen ve gelişmeleri takip edebilen insan kaynakları yönetimi çalışanlarını ve yöneticilerini yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Ayrıca program içeriğinin uygulamaya ve uygulamada karşılaşılacak durumlara yönelik olması amaçlanarak, eğitim sayesinde öğrenilenlerin pratiklere aktarılması mümkün olabilmektedir.

Programın Yapısı

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynaklarında Stratejik Yönetim
 • İş Hukuku
 • İşe Eleman Alma ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Yönetim Sistemleri
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • Endüstriyel İlişkiler
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
 • Araştırma Yöntemleri
 • Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu