İnsan Kaynakları Yönetimi

MENU
İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüzde işletmelerin insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetiminde ve alınan kararların yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. İşletmelerin rekabette farklılıklarını ve üstünlüklerini ortaya çıkarmasında, aynı zamanda çalışanların iş tatminini, bağlılığını ve çalışma barışının sağlanmasında yöneticilerinin bu süreç içindeki rolleri ve etkinliği giderek önem kazanmaya başladı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Bu programla katılımcılara, insan kaynaklarının stratejik yönetimde yer almalarını sağlayacak yetkinliklerinin kazandırılmasında; insan kaynakları yönetiminin işletme içindeki yeri, fonksiyonlarının özellikleri ve önemi üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte işletmenin büyümesine ve gelişimi için gerekli olan sistemsel yönetim konuları; insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetim sistemleri, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku uygulamalı şekilde aktarılacaktır.

Program tezli veya tezsiz yapılabilmektedir. Programın tezsiz yürütülmesi durumunda yüksek lisans öğrencisi her biri üçer kredilik 8 zorunlu ve 2 seçimlik ders ile kredisiz bitirme projesi almaktadır. Programın tezli yürütülmesi durumunda 6 zorunlu ders, 2 seçimlik ders ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM DERSLERİ

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
 • İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynaklarında Stratejik Yönetim
 • İş Hukuku
 • İşe Eleman Alma ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Yönetim Sistemleri
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • Endüstriyel İlişkiler
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
 • Araştırma Yöntemleri
 • Seminer

Tel: (0212) 212 65 26
Adres: İstiklal Cad. İmam Adnan Sok. No:19 Beyoğlu / İSTANBUL