Süpervizyon Dersleri ve Ön Koşullu Dersler

MENU

Öğrencilerin ilk dönemlerinde öncelikle seçmeli dersler içinde yer alan ‘’ Klinik Uygulama ve Süpervizyon’’ dersini alıp, başarılı bir şekilde geçmeleri gerekmektedir. Başarılı olan öğrencilere dönem sonunda bir anket aracılığıyla 2. Dönemlerinde, bilişsel davranışçı terapi ya da dinamik/analitik terapi ekollerinin hangisinden süpervizyon eğitimi almak istedikleri sorulacaktır. Bu anket sonuçlarına göre öğrencilerin süpervizyon sınıfları belirlenecektir.

Sadece 2. Dönemine geçmiş ve 1. Dönemlerinde‘’ Klinik Uygulama ve Süpervizyon’’ dersini almış olan öğrenciler, KPSİ561 - Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları ve Süpervizyonu veya KPSİ565-Psikodinamik Psikoterapi Uygulama ve Süpervizyonu derslerini sistem üzerinden seçebileceklerdir. 1. döneminde bu dersleri seçen öğrencilerin ön koşulu sağlamadıkları için ders onayları yapılmayacaktır.

NOT: Bilişsel Davranışçı Terapiler I dersi 1. Dönem, Bilişsel Davranışçı Terapiler II dersi 2. Dönem alınması gereken zorunlu derslerdir. İlk dönemlerinde iki dersi de seçen öğrencilerin dersleri onaylanmayacaktır.

İlk dönemlerinde Bilişsel Davranışçı Terapiler I dersinden başarısız olan öğrenciler 2. Dönemlerinde öncelikle tekrardan sadece BDT I dersini alabilirler. Bilişsel Davranışçı Terapiler I dersinden başarılı olan öğrenciler diğer dönemlerinde Bilişsel Davranışçı Terapiler II dersini almaya hak kazanırlar.