Programın Amacı

MENU
Bu programın amacı, Türkiye'deki geniş Mühendislik yelpazesinde eğitim almış yeni mühendislere ve sektörel tecrübeye sahip mühendislere "Yönetim" perspektifi kazandırmaktır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek lisans programı farklı lisans programlarında, mühendisliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış mühendislere, günümüz işletmelerinin en çok ihtiyaç duydukları üretim teknolojileri, kalite yönetimi, veri ve bilgi yönetimi, pazarlama, lojistik ve dağıtım faaliyetleri gibi işletmelerin temel fonksiyonlarının işleyişi hakkında bilgi kazandıracaktır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı bu noktada öğrencilerine küresel bir bakış açısı ile yönetim, teknoloji ve temel ve sosyal bilimler alanlarını bütünleştiren sistematik düşünme yetisi kazandıracak ve günümüz uluslararası pazarlarda rekabet etmek isteyen firmalara kültürel ve örgütsel engellerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olacaktır.

Yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara bir yüksek lisans programı kapsamında konusunda uzman mühendislerin yetiştirilmesi ve bu nitelikli insan gücünün sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi birikimini sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Mühendislik Yönetimi programının amacı, bu alanda eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak, açılan yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek, eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak, öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitimi programı uygulamak, hızla değişen üretim sistemleri alanında öncü olmak, eğitim ve sanayi kuruluşlarına yol göstermek, sorunların çözümünde araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol üstlenmektir.