Programın Amacı

MENU

Bu programın amacı, Türkiye’deki geniş Mühendislik yelpazesinde eğitim almış yeni mühendislere ve sektörel tecrübeye sahip mühendislere Yönetim perspektifi kazandırmaktır. Mühendislik Yönetimi Yüksek lisans programı farklı lisans programlarında, mühendisliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış mühendislere, günümüz işletmelerinin en çok ihtiyaç duydukları üretim teknolojileri, kalite yönetimi, veri ve bilgi yönetimi, pazarlama, lojistik ve dağıtım faaliyetleri gibi işletmelerin temel fonksiyonlarının işleyişi hakkında bilgi kazandıracaktır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı bu noktada öğrencilerine küresel bir bakış açısı ile yönetim, teknoloji ve temel ve sosyal bilimler alanlarını bütünleştiren sistematik düşünme yetisi kazandıracak ve günümüz uluslar arası pazarlarda rekabet etmek isteyen firmalara kültürel ve örgütsel engellerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olacaktır. Günümüz rekabet şartları üretim ve hizmet firmalarının nitelikli mühendislere olan ihtiyacını arttırmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler; araştırma ve geliştirmeye önem veren, kendisini ve ürünlerini yenileyen, üretim maliyeti düşük, kaliteli ve çevre dostu ürünler meydana getiren şirketlerin ayakta kalabildiğini göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların sayısı günümüzde 25.000’nin üzerine çıkmıştır. Bu firmalara tedarikçi olarak destek veren Türk yan sanayi firmalarının sayısı da artış göstermektedir. Bu açıdan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi sanayimizin rekabetçiliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarar sağlayacaktır. İstanbul OKAN Üniversitesi Akfırat yerleşkesi, bulunduğu il ve bölge itibari ile hizmet ve üretim sektörlerinin yoğun olarak yerleştiği merkezi bir konuma sahiptir. Farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalara yakın olması, bu firmalarda çalışan ve eğitim durumlarını yükseltmek isteyen aktif mühendislerin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, bu firmalar ile yapılabilecek proje ve fikir iş birliklerine de imkân sağlamaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi'nin Gebze Organize Sanayi (GOSB), Otomotiv Yan Sanayi (TOSB), Tuzla Organize Sanayi Bölgelerine yakın konumu yanı sıra aynı bölgede faaliyet gösteren çok çeşitli dallarda sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bu bakımdan İstanbul Okan üniversitesinin konumu, söz konusu şirketlerin ziyaret edilmesi, staj imkânlarının yaratılması ve ortak araştırma projelerinin oluşturulup yürütülmesi için fevkalade uygundur.

Günümüz teknoloji güdümlü sanayi dünyası işletme yönetimlerine aşılması gereken yeni karmaşık ve rekabetçi sorunlar getirmektedir. Özellikle uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini sürdürmek isteyen ve yabancı firmalara üretim yapan firma sayısının artması ARGE ve teknoloji yönetimi konularını gündeme getirmektedir. Sadece teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile göremeyen mühendis ve yöneticilerin yerini alacak yeni tip profesyonellere duyulan ihtiyacı karşılamak gerekmektedir. Bu noktada, Yönetim Mühendisliği Y. L. Programı, mühendislik formasyonu ile temel işletme ve yönetim konularının bütünleştirilmesini sağlayan eğitim programı ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonellerin yetiştirilmesine imkan verecektir. Yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara bir yüksek lisans programı kapsamında konusunda uzman mühendislerin yetiştirilmesi ve bu nitelikli insan gücünün sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi birikimini sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Mühendislik Yönetimi programının amacı, bu alanda eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak, açılan yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek, eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak, öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitimi programı uygulamak, hızla değişen üretim sistemleri alanında öncü olmak, eğitim ve sanayi kuruluşlarına yol göstermek, sorunların çözümünde araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol üstlenmektir.