Patlayıcı Mühendisliği

MENU
Patlayıcı Mühendisliği

Her türlü Maden ve İnşaat işlerinde, özellikle, taş ocakçılığı, otoyol yapımı, tünel, baraj, diğer inşaat ve yeraltı imalat teknolojilerindeki kazı faaliyetlerinde, patlatma çalışmaları kaçınılmazdır. Bu faaliyetlerdeki boyut ve kapasitelerin artışı, doğal olarak kullanılan patlayıcı madde miktarlarını arttırmaktadır. Bu tür faaliyetlerin yerleşim birimlerine yakın (hatta çoğu zaman içinde) olması, ister istemez ortaya çıkan yer sarsıntısı ve hava şoku dolayısıyla giderek artan ölçüde çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum, patlatmalı kazıdan beklenen ekonomik ve teknolojik sonuçların elde edilememesi bir yana, çevre sakinlerinin doğrudan can ve mal güvenliklerini etkileyebildiği gibi psikolojik bazı sorunların doğmasına da zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda, Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programımız, yukarıda ifade etmiş olduğumuz konulara sistematik bir yaklaşımla çözüm aramak üzere ve uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunulması için açılmıştır.