Spor Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Spor Yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çetinkaya

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günlük konuşma dilinde basitçe “fiziki bir aktivite”yi çağrıştıran spor terimi, günümüz refah toplumlarında çok boyutlu sosyo-ekonomik bir nitelik arz etmektedir.

Sektörel bazda spor;

 • Kamu,
 • Ticari,

Gönüllü/kar amacı gütmeyen şeklinde nitelendirilen bölümlerden oluşur.

Ekonomik açıdan ele alındığında spor endüstrisi, performans (spor aktiviteleri), somut ürünler (spor malzemeleri, giysileri, tesisleri vs.) ve pazarlama (spor ürünlerinin direkt olarak veya spor dışı ürünlerin spor aracılığıyla pazarlanması) alt bölümlerini içermektedir.

Sporun, akademik disiplinlerden (koruyucu) sağlık, ekonomi, politika, sosyoloji, psikoloji, estetik (güzel sanatlar), mimari ve hukuk disiplinleriyle birlikteliği köklü olup, spor bu disiplinlerden beslenmekte ve onları beslemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları sporun çok boyutlu özelliği gözetilerek hazırlanmıştır. Tezli Yüksek Lisans Programı gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenler için uygunken, Tezsiz Yüksek Lisans Programı iş hayatına atılmak isteyenler veya halihazırda spor sektöründe çalışanlar için daha uygun bir programdır.

Bu programlar;

 • Mesleğe ilk giriş yapacak olanlara temel yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) kazandırmak,
 • Halen spor veya sporla ilişkili bir sektörde pozisyon işgal etmekte olanların kariyerlerinde ilerlemelerine katkıda bulunmak,
 • Temel eğitimini ekonomi, sosyoloji, psikoloji, beslenme, mimarlık, turizm gibi farklı bir alanda yaparak lisans derecesi almış adayların özel bir alanda kariyer yapmalarına fırsat sunmak özelliğine sahiptir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SYT 511 Spor Endüstrisinin Yapısı ve Yönetimi
 • SYT 512 Sporda Pazarlama İletişimi
 • SYT 521 Ulusal ve Uluslararası Spor Politikalarının Dinamikleri
 • SYT514Sportif Aktivite Mekanları ve İnsan İlişkisi
 • SYT515Rekreasyon Davranış Teorisi
 • SYT516Sporda Finansman
 • SYT517Sporun Toplumdaki Rolü
 • SYT523Uluslararası Spor Kuruluşlarında Yönetim
 • SYT524Kadının Spordaki Rolü
 • SYT525Spor ve Egzersizin Psikolojik Temelleri
 • SYT526Sporda Tüketici Profilleri ve Davranışı
 • SYT532Stüdyo ve Fitness Merkezi Yönetimi
 • SYT533Etkinlik Yönetimi ve Organizasyonu
 • SYT534Sporda Marka Yönetimi
 • SYT535Spor Ekonomisinde Seçme Konular
 • SYT536Sportif Görsellerde Estetik
 • SYT537Spor Sponsorluğunda Etki Kontrolü
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu