Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği" içinde yer alan "Madde 12" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Aday öğrencinin;

 • Diş Hekimliği Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olması,
 • Daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,
 • Lisans eğitimi not ortalamasının en az 2.00 olması,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almış olması,
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 60 puan alması,
 • Mülakat sınavında başarılı olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe sınavından B2 derecesi almış olmalıdır.

Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 50'si lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 30'unun hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği
 • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (İlgili alan puanı)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdikli örneği ya da mezun olunan üniversiteden onaylı örneği
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • Doldurulmuş T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formu

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.