Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Lisansı ‘’Psikoloji’’ bölümü dışında olan bireyler öncelikle bir bilim sınavı ve mülakat sınavına gireceklerdir. Sınavlardaki sonuçlarına göre başarılı bulunan öğrencilerin, 1 yıl sürecek (2 dönem) bilimsel hazırlık eğitimini tamamlamaları gerekecektir. Bilimsel hazırlık senelerinde öğrenciler lisans düzeyinde psikoloji derslerini alacaklar ve bu derslerden başarılı oldukları takdirde 3. yarıyılda yüksek lisans eğitimine başlamaya hak kazanacaklardır. ( Bilimsel hazırlık yılı eğitimi ücreti yüksek lisans eğitimi ücretinin içinde dâhil değildir).
 • Lisansı ‘’Psikoloji’’ olan öğrenciler için bu kriterler geçerli değildir.
 • ALES sınavından en az 55 puan (Eşit ağırlık) almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)