MENU
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES en az 55 puan almış olmak,
 • Not Çizelgesi (transcript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler

 • Tezli Yüksek Lisans başvuruları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonucu gereklidir. (ALES, EA puan türünden 55 veya muadili)
 • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip olunması. İç mimarlık, iç mimarlık çevre tasarımı ve mimarlık bölümleri dışındaki başvurular bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilerek bilimsel hazırlığa tabi tutulur.