Programın Yapısı

MENU

Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminin tamamlanabilmesi için, 10 ders (30 kredi) alındıktan sonra danışman nezaretinde bir “Dönem Projesi”nin hazırlanması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için ise, 7 ders (21 kredi) ve “seminer” dersleri alındıktan sonra kendilerine atanan danışman nezaretinde bir “tez” çalışmasının yapılması gerekmektedir.

Programda yer alan derslerin dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

TEZSİZ PROGRAM

1.Dönem (15 kredi)
1 zorunlu ders 1 x 3 = 3 kredi
1 zorunlu seçmeli ders 1 x 3 = 3 kredi
3 seçmeli ders 3 x 3 = 9 kredi
2.Dönem (15 kredi)
1 zorunlu seçmeli ders
1 x 3 = 3 kredi
4 seçmeli ders 4 x 3 = 12 kredi
Bitirme Projesi Kredisiz

TEZLİ PROGRAM

1.Dönem (12 kredi)
1 zorunlu ders
1 x 3 = 3 kredi
1 zorunlu seçmeli ders 1 x 3 = 3 kredi
3 seçmeli ders 3 x 2 = 6 kredi

2.Dönem (9 kredi)
1 zorunlu seçmeli ders
1 x 3 = 3 kredi
2 seçmeli ders 2 x 3 = 6 kredi
Yüksek Lisans Tezi Kredisiz