Özel Hukuk

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Pervin Somer

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Giderek gelişen ve çeşitlenen hukuk, Hukuk Fakültelerinin Lisans eğitiminde verilen temel bilgilerin ötesinde uzmanlara ve uzmanlaşmayı sağlayan programlara ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyaç nedeniyle avukatlar, hakim ve savcılar dahil günümüzde uzmanlaşmaya talep artmıştır.

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde özel hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

Uzmanlık Alanı: Özel Hukuk Genel
 • Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları
 • İş Görme Sözleşmeleri
 • Sorumluluk Hukuku
 • Deniz Taşıma Sözleşmeleri
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklar Hukuku
 • Çevre Kirletenin Hukuki Sorumluluğu
 • Miras Hukukunun Güncel Sorunları
 • Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
 • Hekimin Hukuki Sorumluluğu (Seçmeli Ders)
 • Borçlar Hukukunun Ekonomik Analizi (Seçmeli Ders)
 • Antik Toplumlardan Günümüze Çevre (Seçmeli Ders)
 • İnternet ve Telif Hakları (Seçmeli Ders)
 • Özel Hukuk İhlallerinde AYM’ne Bireysel Başvuru Hakkı Sorunları (Seçmeli Ders)
 • Proje / Tez
Uzmanlık Alanı: Sağlık Hukuku
 • Sağlık Çalışanının İdari Sorumluluğu
 • Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 • Tıbbi Müdahalede Hukuka Uygunluk Koşulları- Aydınlatılmış Onam
 • Sağlık Çalışanının Ceza Sorumluluğu
 • Tıbbi Kayıtlar
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları
 • Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar
 • Sağlık Hukukunda Güncel Uygulamalar
 • Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlarda Sağlık Hakkı (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Sektöründe Sigorta (Seçmeli Ders)
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Sorumluluk (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Yönetimi- Yönetim Organizasyon (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hukukunda Etik İkilemler (Seçmeli Ders)
 • İlaç ve Eczacılık Hukuku (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Etik (Seçmeli Ders)
Uzmanlık Alanı: Arabuluculuk
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Arabuluculuk Sürecinde İletişim Becerileri
 • Arabuluculuk Mevzuatı:
 • Arabuluculukta Müzakere Teknikleri-Çatışma Çözüm Yolları
 • Arabuluculuğa Uygun İhtilaflar
 • Beden Dili-Öfke Kontrolü
 • Arabuluculuk ve Meslek Etiği
 • Arabuluculuk ve Uzlaşma (Seçmeli Ders)
 • Arabuluculuk Uygulamaları I (Seçmeli Ders)
 • Arabuluculuk Uygulamaları II (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk (Seçmeli Ders)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Nuh Bora CANAN - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programını 2016 yılında bitirdim. 2021 yılında ise Özel Hukuk alanında yüksek lisans için Okan üniversitesini tercih ettim. Okan üniversitesi lisans aşamasında gerek kaliteli ve tecrübeli hocaların varlığı gerekse ders ve sınavlardaki özen, disiplin ve sağduyu benim tekrar yüksek lisans için Okan Üniversitesini seçmemde etkili olmuştur. Eğitim konusunda not ağırlıklı olmayıp öğrenme üzerinde yoğunlaşan hocaların çok önemli olduğunu bir kez daha anlama fırsatı buldum. Tüm bu kazanımları ve başarılı giden iş hayatımda Okan Üniversitesin yeri olduğunun şüphesiz farkındayım. Çevremde yapılan sohbetlerde her zaman Okan üniversitesin kalitesinden ve benim eğitim gördüğüm dönemdeki memnuniyetimi net bir şekilde belirtirim. Çevremdeki tüm tanıdıklarıma tabi ki tavsiye ederim ediyorum.


Gamze KIZILKAYAK - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Kendi avukatlık ofisim bulunmakta olup, Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Avukatların, yüksek lisans yapmak istemeleri halinde %50 burs imkanı tanınacağına ilişkin ilanı sosyal medyada görmem üzerine üniversitesiniz ile iletişime geçtim ve özel hukuk alanında yüksek lisansa başladım. Bu sayede kıymetli hocalarımızdan eğitimler alıp, kendimi geliştirme imkanı elde ettim. Yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarıma Okan Üniversitesi’ni önermekteyim.