Özel Hukuk

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Pervin Somer

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Giderek gelişen ve çeşitlenen hukuk, Hukuk Fakültelerinin Lisans eğitiminde verilen temel bilgilerin ötesinde uzmanlara ve uzmanlaşmayı sağlayan programlara ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyaç nedeniyle avukatlar, hakim ve savcılar dahil günümüzde uzmanlaşmaya talep artmıştır.

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde özel hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

Uzmanlık Alanı: Özel Hukuk Genel
 • Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları
 • İş Görme Sözleşmeleri
 • Sorumluluk Hukuku
 • Deniz Taşıma Sözleşmeleri
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklar Hukuku
 • Çevre Kirletenin Hukuki Sorumluluğu
 • Miras Hukukunun Güncel Sorunları
 • Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
 • Hekimin Hukuki Sorumluluğu (Seçmeli Ders)
 • Borçlar Hukukunun Ekonomik Analizi (Seçmeli Ders)
 • Antik Toplumlardan Günümüze Çevre (Seçmeli Ders)
 • İnternet ve Telif Hakları (Seçmeli Ders)
 • Özel Hukuk İhlallerinde AYM’ne Bireysel Başvuru Hakkı Sorunları (Seçmeli Ders)
 • Proje / Tez
Uzmanlık Alanı: Sağlık Hukuku
 • Sağlık Çalışanının İdari Sorumluluğu
 • Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 • Tıbbi Müdahalede Hukuka Uygunluk Koşulları- Aydınlatılmış Onam
 • Sağlık Çalışanının Ceza Sorumluluğu
 • Tıbbi Kayıtlar
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları
 • Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar
 • Sağlık Hukukunda Güncel Uygulamalar
 • Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlarda Sağlık Hakkı (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Sektöründe Sigorta (Seçmeli Ders)
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Sorumluluk (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Yönetimi- Yönetim Organizasyon (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hukukunda Etik İkilemler (Seçmeli Ders)
 • İlaç ve Eczacılık Hukuku (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Etik (Seçmeli Ders)
Uzmanlık Alanı: Arabuluculuk
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Arabuluculuk Sürecinde İletişim Becerileri
 • Arabuluculuk Mevzuatı:
 • Arabuluculukta Müzakere Teknikleri-Çatışma Çözüm Yolları
 • Arabuluculuğa Uygun İhtilaflar
 • Beden Dili-Öfke Kontrolü
 • Arabuluculuk ve Meslek Etiği
 • Arabuluculuk ve Uzlaşma (Seçmeli Ders)
 • Arabuluculuk Uygulamaları I (Seçmeli Ders)
 • Arabuluculuk Uygulamaları II (Seçmeli Ders)
 • Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk (Seçmeli Ders)

Başvuru Belgeleri

 • ALES belgesi
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu