Özel Hukuk

MENU

Bu program, hem kamu hem özel sektörde yer alan, bu iki dünyanın birbiriyle olan ilişki alanı içinde özel hukuk alanındaki faaliyetleri, sorunları ve bunlarla ilgili ihtiyaçları kavrayabilen ve bunlara uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.