Programın Yapısı

MENU

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimi almış olan tüm üniversite mezunlarına yönelik olarak açılmıştır. Eğitim programımız, Bilişim alanından farklı bölümlerin mezunları için bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmayacak şekilde planlanmış, bu alana yakın bölümlerden mezun olan öğrenciler için de düzenleme yapılmıştır. Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 ders (toplam 21 kredi) ve seminer dersi ile Yüksek Lisans Tezinin alınması ve başarılması zorunludur. İlk yarıyıldan itibaren tüm öğrenciler için Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından danışman atanır. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin, seminer ve bitirme projesi çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Bitirme Projesi çalışmaları, öğrencilerin ilgi duydukları ve araştırma - geliştirme yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve atanan danışman gözetiminde yürütülür.

Tezli Program için ALES (Sayısal) 55 aranmaktadır.